1
00:00:07,382 --> 00:00:08,759
Bratři a sestry,

2
00:00:09,801 --> 00:00:11,637
hle, odhalím vám tajemství:

3
00:00:12,346 --> 00:00:14,431
Ne všichni zemřeme,

4
00:00:15,265 --> 00:00:16,975
ale všichni budeme proměněni,

5
00:00:17,726 --> 00:00:18,560
naráz,

6
00:00:19,102 --> 00:00:21,855
v okamžiku,
až se naposled ozve polnice.

7
00:00:23,273 --> 00:00:24,983
Až zazní,

8
00:00:25,609 --> 00:00:28,570
mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti

9
00:00:29,488 --> 00:00:31,073
a my živí proměněni.

10
00:00:33,534 --> 00:00:36,787
Všemohoucí Bože,
rozpomeň se na milosrdenství,

11
00:00:36,870 --> 00:00:39,373
kterým jsi poctil
svou pokornou služebnici.

12
00:00:40,415 --> 00:00:41,959
Přijmi ji, prosíme,

13
00:00:42,376 --> 00:00:44,419
do sídla svatých.

14
00:00:45,003 --> 00:00:48,465
Zatímco vypravujeme naši sestru
k poslednímu odpočinku,

15
00:00:48,799 --> 00:00:51,635
pohlédni s láskou také na truchlící

16
00:00:52,302 --> 00:00:54,680
a utěš je v jejich ztrátě.

17
00:00:55,847 --> 00:00:58,600
Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána.

18
00:00:59,059 --> 00:00:59,893
Amen.

19
00:01:00,269 --> 00:01:01,770
Amen.

20
00:01:49,151 --> 00:01:50,152
Paní prezidentko.

21
00:01:50,569 --> 00:01:51,528
Mohu jet s vámi?

22
00:01:52,154 --> 00:01:52,988
Samozřejmě.

23
00:02:07,085 --> 00:02:09,755
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

24
00:03:46,101 --> 00:03:47,018
Oslovil vás?
........