1
00:00:06,000 --> 00:00:06,840
„Vhodný nápadník“ vznikl podle knihy
Vikrama Setha z roku 1993.

2
00:00:06,960 --> 00:00:07,800
Postavy, místa, jména
a události seriálu jsou smyšlené.

3
00:00:07,880 --> 00:00:08,720
Vážíme si všech komunit
a nechceme znevažovat přesvědčení

4
00:00:08,800 --> 00:00:09,640
a cítění lidí a komunit, náboženství,
společnost ani její kulturu,

5
00:00:09,760 --> 00:00:10,960
zvyky či tradice.

6
00:00:12,000 --> 00:00:14,960
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

7
00:00:53,960 --> 00:00:56,320
DO TAKOVÉHO RÁJE SVOBODY
NECHŤ MÁ ZEMĚ PROCITNE

8
00:01:14,080 --> 00:01:15,640
Dobrá rána, pane!

9
00:01:15,720 --> 00:01:18,800
<i>Univerzitní tým míří k výhře.</i>

10
00:01:18,880 --> 00:01:20,840
<i>Hoši vypadají celkem ztrhaně.</i>

11
00:01:21,400 --> 00:01:22,520
<i>Zbývají dvě branky</i>

12
00:01:23,120 --> 00:01:26,200
<i>a Kabir Durrani brzy dosáhne stovky!</i>

13
00:01:32,160 --> 00:01:33,640
Dnes vám to oběma moc sluší.

14
00:01:35,360 --> 00:01:36,320
Otoč se! Míček!

15
00:01:36,400 --> 00:01:38,400
To nic. Nikdy... Propána!

16
00:01:41,720 --> 00:01:44,480
Příšerné zápolení s míčem!

17
00:01:44,560 --> 00:01:47,080
<i>Staří Brahmpurci zase zaspali.</i>

18
00:01:48,840 --> 00:01:53,080
<i>Univerzitní tým má na kontě dvě branky,</i>
<i>potřebuje skórovat ještě 11krát.</i>

19
00:01:55,000 --> 00:01:55,880
- Tak co?
- Tak co?

20
00:01:55,960 --> 00:01:58,760
<i>Protest a rozhodčí Kapoor...</i>

21
00:01:58,840 --> 00:02:00,240
<i>souhlasí.</i>

22
00:02:01,440 --> 00:02:03,040
<i>Chudáci hoši z univerzity.</i>

23
00:02:03,120 --> 00:02:04,360
Jdeme do finále.

24
........