1
00:00:02,890 --> 00:00:08,000
Přeložila: ejnuleta

2
00:00:09,890 --> 00:00:14,880
<i>Krev nevinných se prolévá,
aby se mocní obohatili.</i>

3
00:00:16,910 --> 00:00:20,720
<i>Tohle je a vždycky byla válka.</i>

4
00:00:21,910 --> 00:00:24,900
Podívej, co nám právě přišlo.

5
00:00:31,900 --> 00:00:34,910
- Na co se to koukám?
- Na masové hroby před Tripolisem.

6
00:00:35,900 --> 00:00:37,730
Od koho?

7
00:00:37,770 --> 00:00:42,820
Od člověka, který riskoval,
aby nám to poslal.

8
00:00:42,820 --> 00:00:44,720
<i>Zatraceně, podívej na to.</i>

9
00:00:44,720 --> 00:00:45,800
Kaddáfí je řezník.

10
00:00:45,840 --> 00:00:51,760
Možná konečně dostane to,
co si zaslouží. Zveřejni to.

11
00:01:02,710 --> 00:01:08,680
<i>V Libyii používání násilí
důrazně odsuzujeme.</i>

12
00:01:09,740 --> 00:01:15,740
<i>Ale v této moderní době lze vést válku
jak se zbraněmi, tak s penězi.</i>

13
00:01:15,780 --> 00:01:21,690
<i>A válečné oběti se již nepočítají
pouze na bojišti.</i>

14
00:01:22,850 --> 00:01:24,910
<i>Ale i doma.</i>

15
00:01:30,740 --> 00:01:34,690
Odteď se o tebe postarám.

16
00:01:35,710 --> 00:01:37,670
To je dobrý.

17
00:01:39,900 --> 00:01:42,750
Opravdu věříte, že byla zavražděná?

18
00:01:47,710 --> 00:01:52,800
Jakékoliv vyšetřování probíhá jen, pokud je důvodné
podezření na násilnou smrt, pane Ruggero.

19
00:01:53,710 --> 00:01:56,810
Dokážete říct, jestli ji třeba někdo
úmyslně nepředávkoval?

20
00:01:58,850 --> 00:02:04,820
Někdo mohl. Nebo se předávkovala sama,
a to buď úmyslně nebo náhodou.

21
00:02:04,860 --> 00:02:08,770
Je mi líto, ale tohle už
se těžko dokazuje.

22
00:02:11,860 --> 00:02:16,890
Víš, vždycky jsem věřila, že nejsi
jako oni a že jsi lepší.

........