1
00:00:22,167 --> 00:00:23,625
Velký šampión…

2
00:00:24,292 --> 00:00:25,750
Apollón!

3
00:00:32,542 --> 00:00:33,917
Válečník…

4
00:00:34,583 --> 00:00:36,333
Árés!

5
00:00:41,542 --> 00:00:43,500
Nemrkejte, přichází rychlík…

6
00:00:43,583 --> 00:00:45,708
Hermés!

7
00:01:08,875 --> 00:01:10,000
Není zraněný.

8
00:01:33,917 --> 00:01:35,375
<i>Co jsi řekl své matce?</i>

9
00:01:39,000 --> 00:01:41,083
Ty jediný jsi věděl, kde jsem.

10
00:01:42,583 --> 00:01:44,250
Co jsi jí řekl?

11
00:01:48,667 --> 00:01:51,250
Nic, co bych už nevěděla.

12
00:02:04,708 --> 00:02:06,167
Héro, prosím.

13
00:02:06,250 --> 00:02:12,083
Já jsem ti vždy zůstávala věrná
a ty mě zas a znovu ztrapňuješ.

14
00:02:12,167 --> 00:02:13,708
Uklidni se.

15
00:02:14,500 --> 00:02:17,000
Tolikrát ses někam vytratil.

16
00:02:18,208 --> 00:02:19,625
To aby ses viděl s ní.

17
00:02:21,083 --> 00:02:22,375
Ne, jistěže ne.

18
00:02:23,500 --> 00:02:25,292
Jen proto, že jsi měl i další!

19
00:02:26,958 --> 00:02:30,542
Miloval jsi mě někdy?

20
00:02:32,333 --> 00:02:33,583
Samozřejmě.

21
00:02:36,000 --> 00:02:36,833
A ji?

22
00:02:57,625 --> 00:03:01,625
Zabiju ji i toho jejího bastarda.

23
00:03:02,583 --> 00:03:03,750
To neuděláš.

24
00:03:06,833 --> 00:03:09,625
Kdo mě zastaví? Ty?

25
00:03:11,958 --> 00:03:17,292
Než sis mě vzal za manželku,
........