1
00:00:17,060 --> 00:00:21,148
TOTO JE SKUTEČNÝ PŘÍBĚH.

2
00:00:26,361 --> 00:00:30,574
UVEDENÉ UDÁLOSTI SE STALY
V KANSAS CITY V MISSOURI ROKU 1950.

3
00:00:31,283 --> 00:00:35,537
NA ŽÁDOST PŘEŽIVŠÍCH BYLA JMÉNA ZMĚNĚNA.

4
00:00:36,538 --> 00:00:40,801
Z ÚCTY K ZEMŘELÝM VYPRÁVÍME
ZBYTEK PŘÍBĚHU, JAK SE ODEHRÁL.

5
00:01:03,676 --> 00:01:07,178
- Tady je.
- Všechno nejlepší, oslavenkyně.

6
00:01:11,764 --> 00:01:17,549
Hodně štěstí, zdraví.

7
00:01:18,229 --> 00:01:23,142
Hodně štěstí, zdraví.

8
00:01:24,055 --> 00:01:29,998
Hodně štěstí, milá Ethelrido,

9
00:01:31,308 --> 00:01:37,015
hodně štěstí, zdraví.

10
00:03:11,044 --> 00:03:12,694
To je v pořádku.

11
00:03:13,872 --> 00:03:15,793
Taky mám dost blbej den.

12
00:03:17,346 --> 00:03:19,996
Já... já tu...

13
00:03:20,501 --> 00:03:22,372
Já tu šťáru nenařídil.

14
00:03:22,693 --> 00:03:25,457
To Josto.
Já jen poslouchal rozkazy.

15
00:03:27,258 --> 00:03:29,211
Můžu vám vrátit ty peníze.

16
00:03:29,488 --> 00:03:31,047
Ty si nech.

17
00:03:31,546 --> 00:03:33,199
Prohrávám válku, Odisi.

18
00:03:33,426 --> 00:03:38,020
Ztrácím mé blízké. Ty, kterým
věřím. A to, co jsem si zasloužil.

19
00:03:38,873 --> 00:03:42,382
Já tu nebojuju jen s nějakýma Italama.

20
00:03:42,788 --> 00:03:45,012
Ale se čtyřmi sty lety historie.

21
00:03:45,780 --> 00:03:47,893
Bojuju s postojem, myšlením.

22
00:03:54,224 --> 00:03:55,870
Líbí se ti?

23
00:03:56,606 --> 00:03:58,236
Sbíráš je?

24
00:04:04,300 --> 00:04:06,387
Jak myslíš, že se jim to líbí?
........