1
00:00:01,165 --> 00:00:03,160
Viděli jste...

2
00:00:05,537 --> 00:00:09,179
Nabila jsi zastřelil ty.
Na nábojnicích je tvoje DNA.

3
00:00:09,223 --> 00:00:10,873
Gilou, řeknu to na rovinu.

4
00:00:10,917 --> 00:00:14,690
Tu licenci pro Sarahouiovy nedostaneš.

5
00:00:14,717 --> 00:00:17,084
Zítra ráno v šest
oba bráchy sebereme.

6
00:00:17,758 --> 00:00:21,743
Nepropustil jsem sexuálního násilníka,
ale nevinného člověka.

7
00:00:21,787 --> 00:00:24,682
Máte strach, že jim povím
o Garnierových metodách?

8
00:00:24,717 --> 00:00:27,469
Překrucování znaleckých posudků,
vykonstruovaný viník?

9
00:00:27,513 --> 00:00:29,123
Co ti ten soudce udělal?

10
00:00:29,150 --> 00:00:30,592
Mně nic.

11
00:00:31,428 --> 00:00:34,850
Příkaz k prohlídce mé kanceláře
ve čtvrtek ve 13 hodin.

12
00:00:34,878 --> 00:00:36,304
No to je výborné.

13
00:00:36,963 --> 00:00:40,861
Víme, že Yannis Tzakri
a Thomas Riffaut plánují atentát.

14
00:00:40,887 --> 00:00:42,780
Neplánují atentát.

15
00:00:42,805 --> 00:00:44,987
- Sophie, musím mluvit s Thomasem.
- Není tady.

16
00:00:45,031 --> 00:00:48,140
Nezdržuj!
Poldové vědí o tom únosu!

17
00:00:48,651 --> 00:00:51,307
Thomasi, zmizte odtamtud.
Jsou tam poldové, vědí o vás.

18
00:00:54,263 --> 00:00:55,423
Čí to je?

19
00:00:55,450 --> 00:00:58,124
Moje ne.
Musel to sem schovat někdo jiný.

20
00:00:58,150 --> 00:01:00,499
Problém je, že půlka arsenálu chybí.

21
00:01:00,543 --> 00:01:02,877
Tohle jsem našla
v papírech Cetinovy firmy.

22
00:01:02,900 --> 00:01:05,513
Yussuf Kulen - jediný zaměstnanec,
kterého Cetin nahlásil.
........