1
00:00:01,156 --> 00:00:03,228
Viděli jste...

2
00:00:05,481 --> 00:00:07,583
- Splašil jsem vám posilu.
- Jakou posilu?

3
00:00:09,009 --> 00:00:10,113
Kapitánko.

4
00:00:10,148 --> 00:00:13,685
Pracoval v mezinárodní sekci.
Zná arabské podsvětí a mluví plynně arabsky.

5
00:00:15,400 --> 00:00:16,791
Běžte tam.

6
00:00:16,826 --> 00:00:18,444
Jsou tam rodiny bez dokladů.

7
00:00:18,488 --> 00:00:20,839
Kdo je to? Co tady dělá?

8
00:00:20,874 --> 00:00:23,487
Jestli nemáte doklady,
měli byste co nejrychleji zmizet.

9
00:00:23,522 --> 00:00:25,237
Každou chvíli dorazí poldové.

10
00:00:27,666 --> 00:00:29,689
S vaší advokátní kariérou je konec.

11
00:00:31,198 --> 00:00:35,210
Nepropustil jsem sexuálního násilníka,
ale nevinného člověka.

12
00:00:35,245 --> 00:00:38,140
Máte strach, že jim povím
o Garnierových metodách?

13
00:00:38,169 --> 00:00:41,046
Překrucování znaleckých posudků,
vykonstruovaný viník?

14
00:00:41,090 --> 00:00:43,289
Pane soudce, nemohu vás obhajovat.

15
00:00:43,316 --> 00:00:45,031
Soupeříte s těžší váhou.

16
00:00:45,682 --> 00:00:47,556
To je matka - Layla.

17
00:00:47,591 --> 00:00:49,871
A dva synové - Nazim a Rodi.

18
00:00:49,915 --> 00:00:53,249
- A souvislost se zbraněmi?
- Nejstarší z bratrů s nimi obchoduje.

19
00:00:54,877 --> 00:00:56,364
Tak jo, ukaž to zboží.

20
00:00:58,639 --> 00:01:00,240
- Kurňa.
- Tintine, dobrý?

21
00:01:00,275 --> 00:01:01,814
<i>Ještě pořád mlu...</i>

22
00:01:01,841 --> 00:01:02,848
Tintine?

23
00:01:23,127 --> 00:01:24,237
Ano.

........