1
00:00:03,547 --> 00:00:05,299
Viděli jste...

2
00:00:05,466 --> 00:00:07,260
Teď je čas udeřit!

3
00:00:07,343 --> 00:00:08,970
Královna nosí mého syna,

4
00:00:09,053 --> 00:00:11,597
zatímco já ponesu
korouhev Anglie do Francie.

5
00:00:11,931 --> 00:00:15,309
Vpadnout tam? To nemůžete.
Máme s Anglií smlouvu.

6
00:00:15,393 --> 00:00:17,770
Skotsko má ještě
starší smlouvu s Francií.

7
00:00:17,937 --> 00:00:19,772
A vy vyhlásíte válku mé rodině?

8
00:00:19,855 --> 00:00:22,441
Anglie je země žen a dětí,
když tu není vojsko.

9
00:00:22,650 --> 00:00:26,404
Někdo je musí bránit.
Kupředu!

10
00:00:29,740 --> 00:00:34,745
-Dítě už jde.
-Vzali jste mi otce mých dvou synů.

11
00:00:34,829 --> 00:00:36,247
Vaše sestra Meg truchlí.

12
00:00:36,330 --> 00:00:39,208
Má sestra Meg vládne Skotsku.
Měla by být ráda.

13
00:00:39,292 --> 00:00:41,168
Ona a její synové
s námi udrží mír.

14
00:00:41,252 --> 00:00:43,796
Když budete potřebovat
s někým mluvit, jsem tady.

15
00:00:43,879 --> 00:00:47,216
Je to zdravý chlapeček,
a má dvojče.

16
00:00:47,300 --> 00:00:49,510
Nic není důležitější
než králův dědic.

17
00:00:49,594 --> 00:00:51,846
Kateřino!
Přiveďte ošetřovatelku!

18
00:00:52,054 --> 00:00:54,974
ŠPANĚLSKÁ PRINCEZNA II.
3. díl

19
00:00:55,474 --> 00:00:59,186
Dle románů Philippy Gregoryové
Královo prokletí a Královský slib

20
00:02:03,876 --> 00:02:05,711
Je to chlapec.

21
00:02:34,282 --> 00:02:35,866
Kateřino.

22
00:02:36,450 --> 00:02:38,160
........