1
00:00:06,699 --> 00:00:08,597
V předchozích dílech

2
00:00:09,325 --> 00:00:11,400
{\an8}Já jsem odpověď na tvé otázky.

3
00:00:11,410 --> 00:00:12,520
{\an8}Proč bych ti měla věřit?

4
00:00:13,320 --> 00:00:14,840
{\an8}O to nežádám.

5
00:00:15,280 --> 00:00:17,560
{\an8}Proto tě Komarov nechtěl nechat jít.

6
00:00:17,974 --> 00:00:19,400
Musím ji jít najít.

7
00:00:19,410 --> 00:00:20,644
{\an8}Jdu s tebou.

8
00:00:23,719 --> 00:00:25,320
Jsou jich tisíce.

9
00:00:27,136 --> 00:00:28,560
Ivan Goldstein.

10
00:00:28,679 --> 00:00:30,320
Takže jsi zabila Jeanne, jo?

11
00:00:32,079 --> 00:00:33,240
Ale kterou?

12
00:00:33,347 --> 00:00:36,268
Pokud jsem Jeanne nezabila, tak kde je?

13
00:00:36,524 --> 00:00:38,920
{\an8}- Jak ses rozhodla?
- Jsem připravena.

14
00:00:39,160 --> 00:00:40,900
{\an8}Musím ale ještě udělat jednu věc.

15
00:00:40,960 --> 00:00:42,040
{\an8}Nenechám ho tady.

16
00:00:46,360 --> 00:00:48,120
{\an8}Co jsi jí řekl?

17
00:00:48,440 --> 00:00:50,880
{\an8}<i>Neměl jsem na výběr.
Bylo to buď oni nebo ty.

18
00:00:51,844 --> 00:00:53,120
{\an8}Věděla jsem, že tě najdu.

19
00:00:55,247 --> 00:00:56,120
{\an8}Počkej!

20
00:00:58,200 --> 00:00:59,480
{\an8}Já věděla, že přijdeš.

21
00:01:00,080 --> 00:01:02,800
{\an8}Pořád jsi člověk a lidé jsou
tak předvídatelní a slabí.

22
00:01:56,520 --> 00:01:57,520
{\an8}Jsou pryč?

23
00:02:06,080 --> 00:02:06,923
{\an8}Dobře.

24
00:02:08,680 --> 00:02:10,040
{\an8}Zase jsi mě zachránil.

25
........