1
00:00:09,166 --> 00:00:12,916
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:02:27,708 --> 00:02:28,708
Haló!

3
00:02:30,000 --> 00:02:31,000
Je tam někdo?

4
00:02:54,875 --> 00:02:56,083
Panebože...

5
00:03:01,500 --> 00:03:02,500
Chyťte se mě.

6
00:03:06,208 --> 00:03:07,208
Natáhněte se.

7
00:03:10,583 --> 00:03:11,583
Dobře.

8
00:03:12,083 --> 00:03:13,083
Zkuste to znovu.

9
00:03:13,833 --> 00:03:14,833
No tak!

10
00:03:18,250 --> 00:03:19,500
Seženu pomoc.

11
00:03:33,666 --> 00:03:39,541
{\an8}O 30 LET POZDĚJI

12
00:04:24,291 --> 00:04:25,208
Vypraš to.

13
00:04:32,875 --> 00:04:34,250
Dobrý den.

14
00:04:34,333 --> 00:04:39,083
Hezky si vystupte a zbavte se zbytečností.

15
00:04:39,791 --> 00:04:41,041
Víte, co myslím.

16
00:04:42,500 --> 00:04:44,250
Pravidla jsou pravidla.

17
00:04:45,416 --> 00:04:46,416
Pojďte za mnou.

18
00:04:48,875 --> 00:04:51,708
Všechnu elektroniku, prosím!

19
00:04:51,791 --> 00:04:53,875
- Julek Rosiejka.
- Jak se to píše?

20
00:04:53,958 --> 00:04:56,041
R-O-S-I-E-J-K-A.

21
00:04:56,125 --> 00:04:57,125
To byl jen vtip.

22
00:04:57,916 --> 00:05:02,291
- Sokołowski.
- Jako ty uzeniny, co nesnáším.

23
00:05:04,041 --> 00:05:05,583
- Další!
- Kowalczyková.

24
00:05:05,666 --> 00:05:07,208
- Díky.
- Czajka.

........