1
00:00:00,094 --> 00:00:04,961
(Moja nebezpečná žena)

2
00:00:07,500 --> 00:00:09,608
Keď sa narodím znovu,
zase sa s tebou ožením.

3
00:00:11,458 --> 00:00:12,907
Som taká šťastná.

4
00:00:18,282 --> 00:00:20,940
Zaujímalo by ma, čo to znamená žiť
ako manželský pár?

5
00:00:21,161 --> 00:00:22,285
Odpočiň si.

6
00:00:36,370 --> 00:00:41,170
Titulky 28.10.2020
Andrea1717

7
00:00:41,370 --> 00:00:45,586
(4 epizóda:
Spať s nepriateľom)

8
00:00:48,108 --> 00:00:50,670
(O 4 hodiny skôr)

9
00:00:53,830 --> 00:00:56,012
Funguje to vôbec?

10
00:01:33,488 --> 00:01:35,061
Kto by sem dal odpočúvanie?

11
00:01:35,098 --> 00:01:36,601
Necháme to tu ako návnadu.

12
00:01:37,624 --> 00:01:39,068
Kto mohol niečo také urobiť?

13
00:01:40,716 --> 00:01:41,852
- Mohla by to byť...
- Je to...

14
00:01:45,320 --> 00:01:47,367
Stavím sa, že ťa napadlo to isté.

15
00:01:48,634 --> 00:01:49,634
Nie.

16
00:01:50,254 --> 00:01:51,351
To je smiešne.

17
00:01:51,820 --> 00:01:52,924
Koho si myslel ty?

18
00:01:53,010 --> 00:01:54,010
Nikoho.

19
00:01:54,098 --> 00:01:55,790
Mám ti povedať na koho som myslel ja?

20
00:01:57,851 --> 00:01:59,564
Už by si mal ísť. Choď.

21
00:02:49,230 --> 00:02:50,230
Shim Jae-kyung.

22
00:02:52,124 --> 00:02:53,124
Bola si to ty?

23
00:02:59,904 --> 00:03:01,820
Nezniesol by som vidieť,

24
00:03:02,143 --> 00:03:03,672
výraz na tvári mojej ženy,
........