1
00:00:01,240 --> 00:00:03,190
<i>V předchozích dílech Charmed...</i>

2
00:00:03,260 --> 00:00:05,730
Musíte do něj skočit! Hned!

3
00:00:05,780 --> 00:00:07,540
Skoč!

4
00:00:07,590 --> 00:00:10,780
Ten asasín.
Střelil mě nějakou šipkou.

5
00:00:10,830 --> 00:00:13,420
Je tu měňavec,
který vypadá jako ty.

6
00:00:13,480 --> 00:00:15,920
Ostatní Světlonošové jsou mrtví.

7
00:00:16,000 --> 00:00:18,250
Jsem poslední Světlonoš.

8
00:00:18,330 --> 00:00:21,730
- Hlásíš se na tu pozici v managementu?
- Ty taky?

9
00:00:21,800 --> 00:00:24,330
Jmenuji se Maggie
a jsem nová asistentka manažera.

10
00:00:24,390 --> 00:00:27,770
- Zavíráš studio? - Potřeboval jsem
to místo, abych zaplatil nájem.

11
00:00:27,790 --> 00:00:29,490
A vyhrála jsi.
To je fér.

12
00:00:29,530 --> 00:00:31,900
- Jsem tu, abych ti pomohla.
- Unesli mě.

13
00:00:33,300 --> 00:00:36,320
- Jsi démon.
- Jsem čarodějka. A jsem démon.

14
00:00:36,370 --> 00:00:39,310
Vládce démonů povstane
a sjednotí nás.

15
00:00:39,350 --> 00:00:42,860
Teď zaplatíš, Vládce démonů.

16
00:00:42,950 --> 00:00:44,810
Jsi to ty, že ano?

17
00:00:46,450 --> 00:00:48,870
VELÍCÍ STŘEDISKO - NARUŠENÍ

18
00:00:52,260 --> 00:00:53,790
Počkej!

19
00:00:53,840 --> 00:00:57,840
Ta samá věc,
která jde po tobě, jde i po mně.

20
00:01:02,080 --> 00:01:04,400
Dobrý večer, prosebníčci.

21
00:01:04,690 --> 00:01:07,890
Zahrajeme si dnes
na kočku a na myš?

22
00:01:12,150 --> 00:01:14,860
Vy jste se opovážili začít beze mne?

23
........