1
00:00:00,001 --> 00:00:01,984
V minulých dílech Charmed...

2
00:00:02,046 --> 00:00:04,484
Musíte do něj skočit! Hned!

3
00:00:04,544 --> 00:00:06,429
Skoč!

4
00:00:06,500 --> 00:00:09,046
Je tu měňavec,
který vypadá jako ty.

5
00:00:09,132 --> 00:00:11,671
Ostatní Světlonošové jsou mrtví.

6
00:00:11,734 --> 00:00:14,007
Jsem poslední Světlonoš.

7
00:00:15,257 --> 00:00:18,609
- Jsi démon.
- Jsem čarodějka. A jsem démon.

8
00:00:18,690 --> 00:00:21,078
Dovolte mi,
abych se představila.

9
00:00:21,171 --> 00:00:24,085
Abigael Jamesonová-Cainová.

10
00:00:24,195 --> 00:00:27,109
Dcera Alistaira Caina,
nevlastní sestra Huntera Caina.

11
00:00:27,241 --> 00:00:29,156
Oba vaše rodina zavraždila.

12
00:00:29,218 --> 00:00:30,968
To si děláš srandu.

13
00:00:31,257 --> 00:00:34,804
- Strážce žije v astrální rovině.
- Tak ho najdeme.

14
00:00:35,437 --> 00:00:39,335
Kniha Starších obsahuje
nejmocnější kouzla a zaříkadla.

15
00:00:39,476 --> 00:00:42,281
- Můžete knihu přeložit?
- Ne. Ale vy ano.

16
00:00:42,366 --> 00:00:45,530
Nic nezůstane bez následků.

17
00:00:45,585 --> 00:00:48,944
Jste Helen, že ano?
Můj bože. Jste Světlonoška.

18
00:00:48,991 --> 00:00:51,606
Helen je tichá.
To její sestra je ten problém.

19
00:00:52,866 --> 00:00:55,575
Ta věc tam,
je vaší součástí.

20
00:00:55,903 --> 00:00:59,364
- Macy, musíme jít!
- Harry je tu. Jděte.

21
00:01:01,630 --> 00:01:03,388
- Kde je Macy?
- Není s vámi?

22
00:01:03,435 --> 00:01:05,185
Odešla s tebou. Pokud...

........