1
00:00:08,008 --> 00:00:11,345
Navýšení důchodového věku
je nepřípustné narušení

2
00:00:11,428 --> 00:00:12,763
amerického snu.

3
00:00:13,430 --> 00:00:16,642
Pokud republikáni znemožní
prosazení smysluplného balíčku tím,

4
00:00:16,725 --> 00:00:18,936
že se budou dožadovat důchodové reformy,

5
00:00:19,019 --> 00:00:20,479
donutí vládu

6
00:00:20,562 --> 00:00:21,813
zmrazit výdaje.

7
00:00:22,397 --> 00:00:25,943
Máslo bude na jejich hlavách,
ne na našich.

8
00:00:26,443 --> 00:00:28,278
Není máslo trochu přehnané?

9
00:00:28,445 --> 00:00:31,657
Zpráva o stavu Unie má zapůsobit
hlavně na vnitrozemí.

10
00:00:31,740 --> 00:00:32,699
Těm se to bude líbit.

11
00:00:32,783 --> 00:00:34,409
Chci něco důraznějšího.

12
00:00:34,493 --> 00:00:36,370
- „Krev na rukách?“
- Ne.

13
00:00:36,787 --> 00:00:38,080
„Vracíme se do pravěku.“

14
00:00:38,163 --> 00:00:39,331
To se mi líbi, Christino.

15
00:00:39,414 --> 00:00:40,791
Zkusme tohle, Lindo.

16
00:00:41,583 --> 00:00:43,043
Christino, pojďte sem taky.

17
00:00:53,428 --> 00:00:57,474
Existují dva druhy viceprezidentů:
bábovky a matadoři.

18
00:00:57,558 --> 00:00:59,560
Co myslíte, kterým chci být já?

19
00:01:01,144 --> 00:01:01,979
Raymonde.

20
00:01:05,774 --> 00:01:06,608
<i>Drží se</i>

21
00:01:06,692 --> 00:01:08,193
vnitrostátní agendy.

22
00:01:08,902 --> 00:01:10,696
Činu ani nezmínil.

23
00:01:10,779 --> 00:01:11,738
Má pravdu.

24
00:01:11,822 --> 00:01:14,116
........