1
00:00:00,563 --> 00:00:02,096
Musíme Leona ochránit.

2
00:00:02,098 --> 00:00:04,032
Odjede pryč z města, Cruzi.

3
00:00:04,034 --> 00:00:06,100
- Na jak dlouho?
- Na hodně dlouho.

4
00:00:06,102 --> 00:00:08,603
Možná navždy.

5
00:00:08,605 --> 00:00:10,471
Máš opravdu štěstí, víš o tom?

6
00:00:10,473 --> 00:00:13,675
Jste taková semknutá parta.
Jako rodina.

7
00:00:13,677 --> 00:00:16,277
Tvoje kamarádka Hope
navštěvuje stanici dost často.

8
00:00:16,279 --> 00:00:19,147
Myslím, že se doma s něčím potýká.

9
00:00:19,149 --> 00:00:22,116
Nezapomeň, žes mi slíbil, že spolu
něco podnikneme, než odjedu.

10
00:00:22,118 --> 00:00:24,419
Na to bych jen tak nezapomněl.

12
00:00:50,213 --> 00:00:52,580
Ty, Kelly.

13
00:00:54,178 --> 00:00:56,979
Vlak odjíždí ze stanice.

14
00:01:00,590 --> 00:01:02,857
Ahoj.

15
00:01:02,859 --> 00:01:05,994
Čau.

16
00:01:07,797 --> 00:01:09,430
Chcete kafe, lidi?

17
00:01:09,432 --> 00:01:11,766
- Můžu zaběhnout do...
- Dáme si kafe v práci.

18
00:01:11,768 --> 00:01:14,869
Aha, jasně.

19
00:01:16,539 --> 00:01:19,807
Dneska ráno dojedu
na stanici po vlastní ose.

20
00:01:19,809 --> 00:01:21,342
Okej, super. To zní dobře.

21
00:01:21,344 --> 00:01:25,213
Uvidíme se tam. A...

22
00:01:25,215 --> 00:01:27,915
- Hope, že?
- Jo.

23
00:01:27,917 --> 00:01:30,184
Ráda jsem tě viděla.

24
00:01:35,725 --> 00:01:37,225
Čí je to auto?

25
........