1
00:00:02,920 --> 00:00:05,839
PÔVODNÝ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:22,105 --> 00:00:23,565
Hej! Čo to robíte?

3
00:00:28,028 --> 00:00:30,447
- Bože!
- Videl si ho?

4
00:00:30,531 --> 00:00:34,243
- Modrá Toyota Camry. Viac som nevidel.
- To je pes Whartonovcov.

5
00:00:34,743 --> 00:00:36,828
- Bože.
- Neprežije to.

6
00:00:36,912 --> 00:00:37,913
Pozri sa, či sú doma.

7
00:00:50,259 --> 00:00:51,218
To nič.

8
00:00:54,930 --> 00:00:56,598
Existujú dva typy bolesti:

9
00:00:57,224 --> 00:00:59,184
bolesť, ktorá vás posilní,

10
00:00:59,268 --> 00:01:00,561
a zbytočná bolesť,

11
00:01:01,353 --> 00:01:03,522
bolesť, ktorá je len utrpením.

12
00:01:04,565 --> 00:01:06,817
Na zbytočnosti nemám trpezlivosť.

13
00:01:09,152 --> 00:01:11,863
Takéto chvíle si vyžadujú niekoho,
kto bude konať,

14
00:01:12,656 --> 00:01:14,616
kto urobí to nepríjemné,

15
00:01:15,701 --> 00:01:16,910
to potrebné.

16
00:01:22,457 --> 00:01:23,292
Tak.

17
00:01:24,042 --> 00:01:24,876
Už žiadna bolesť.

18
00:01:27,963 --> 00:01:30,424
Niekto ho zrazil a ušiel. Je mi to ľúto.

19
00:01:30,507 --> 00:01:32,884
Určite zase preskočil plot.

20
00:01:32,968 --> 00:01:36,179
Steve nahlási to auto
a nasadí na to svojich ľudí.

21
00:01:36,263 --> 00:01:37,597
Nájdeme ho.

22
00:01:58,201 --> 00:01:59,328
Vyzeráš úchvatne.

23
00:02:00,537 --> 00:02:03,290
- Môžeme?
- <i>Tri, dva, jeden...</i>

24
00:02:03,373 --> 00:02:05,375
........