1
00:00:02,878 --> 00:00:05,839
PÔVODNÝ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,550 --> 00:00:10,219
Strana 43, odsek 7.

3
00:00:10,802 --> 00:00:11,678
Objasnite to.

4
00:00:11,762 --> 00:00:14,139
Odsek 7 má do činenia
s hodnotiacimi nástrojmi...

5
00:00:14,223 --> 00:00:15,349
„Hodnotiace nástroje.“

6
00:00:15,432 --> 00:00:18,268
Hovoríme tu o výkonových štandardoch.

7
00:00:18,352 --> 00:00:19,978
To nie. Je to Pandorina skrinka...

8
00:00:20,062 --> 00:00:20,938
Musí to ísť preč.

9
00:00:21,021 --> 00:00:23,190
- Vláda to tam chce.
- Tak všetci strácame čas.

10
00:00:23,273 --> 00:00:25,275
Môžem znížiť frekvenciu testovania, ale...

11
00:00:25,359 --> 00:00:28,278
To je nepodstatná zmena.
Nebudeme o tom debatovať.

12
00:00:28,362 --> 00:00:29,988
Počkaj! Vypočuť ho snáď môžeme.

13
00:00:30,739 --> 00:00:32,115
Frank, čo navrhuješ?

14
00:00:32,199 --> 00:00:33,075
Upravíme článok 4.

15
00:00:33,158 --> 00:00:34,326
Podajte mi článok 4.

16
00:00:34,409 --> 00:00:36,912
Zmeníme to na každé tri roky
namiesto každých dvoch.

17
00:00:36,995 --> 00:00:39,122
Aby sme vôbec zvažovali testovanie...

18
00:00:39,206 --> 00:00:41,333
Marty, nemôžeme sa tu dohadovať
o intervaloch.

19
00:00:41,416 --> 00:00:45,295
Len vravím „ak“. Nemôže to byť častejšie
než raz za päť rokov.

20
00:00:45,379 --> 00:00:47,547
Päť je trochu veľa,
ale ak v tom poľavíte...

21
00:00:47,631 --> 00:00:49,716
- Marty.
- Počkaj! Nejde len o frekvenciu.

22
00:00:50,300 --> 00:00:51,927
Dlhoročných učiteľov by sme vyňali,

23
00:00:52,010 --> 00:00:54,346
pokiaľ je u nich dokázaný
úspech u študentov.
........