1
00:00:01,460 --> 00:00:05,839
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:08,550 --> 00:00:10,093
{\an8}<i>Stávka už trvá skoro měsíc</i>

3
00:00:10,177 --> 00:00:12,304
{\an8}<i>a miliony dětí jsou doma, místo ve škole.</i>

4
00:00:12,387 --> 00:00:14,181
{\an8}<i>Viníte z toho Bílý dům, nebo Kongres?</i>

5
00:00:14,264 --> 00:00:15,891
{\an8}<i>S učiteli moc nesoucítím.</i>

6
00:00:15,974 --> 00:00:18,519
{\an8}<i>Stávka trvá přes tři týdny.</i>

7
00:00:18,602 --> 00:00:21,688
{\an8}<i>Stát to stojí miliardy </i>
<i>a místo hledání řešení...</i>

8
00:00:21,772 --> 00:00:24,900
{\an8}<i>Je velký rozdíl mezi vyjádřením názoru</i>
<i>a nicneděláním.</i>

9
00:00:24,983 --> 00:00:26,777
{\an8}<i>Nevím, jestli tomu říkat zbabělost...</i>

10
00:00:26,860 --> 00:00:28,695
{\an8}<i>Je to jeho agenda a problém je,</i>

11
00:00:28,779 --> 00:00:31,156
{\an8}<i>že ukradl ustálené konzervativní myšlenky.</i>

12
00:00:31,240 --> 00:00:35,202
{\an8}<i>Jeho jediným chytrým krokem</i>
<i>byl odklon od republikánů.</i>

13
00:00:35,285 --> 00:00:36,203
{\an8}<i>Přiznávám, Lindo.</i>

14
00:00:36,286 --> 00:00:38,622
Tohle se mi vymklo z rukou.
Ale nejde to vrátit.

15
00:00:38,705 --> 00:00:40,123
Musíme si stát za svým.

16
00:00:40,207 --> 00:00:42,584
Zatímco ztrácíme podporu veřejnosti?

17
00:00:42,668 --> 00:00:46,004
Pracoval jsem se Spinellou roky
na zákonech týkajících se práce.

18
00:00:46,088 --> 00:00:48,090
- Myslel jsem, že bude rozumný.
- Mýlil ses.

19
00:00:48,173 --> 00:00:51,718
Nečekal jsem takovou šílenost jako stávku
a ani to, že bude trvat tak dlouho.

20
00:00:51,802 --> 00:00:53,262
Takže ses mýlil dvakrát.

21
00:00:53,345 --> 00:00:55,097
Proč bych měla věřit, že máme vydržet?

22
00:00:55,180 --> 00:00:58,559
Ohrozili jsme kolektivní vyjednávání
kvůli hodnocení a charterovým školám.

23
00:00:58,642 --> 00:01:01,311
Na tom jsme se dohodli.
Za tím jsme si stáli.
........