1
00:00:01,460 --> 00:00:05,839
PÔVODNÝ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:07,966 --> 00:00:08,800
{\an8}ŠTRAJK UČITEĽOV

3
00:00:08,884 --> 00:00:10,135
{\an8}<i>Štrajk trvá takmer mesiac</i>

4
00:00:10,219 --> 00:00:12,304
{\an8}<i>a milióny detí nie sú v škole, ale doma.</i>

5
00:00:12,387 --> 00:00:14,181
{\an8}<i>Viníte Biely dom alebo Kongres?</i>

6
00:00:14,264 --> 00:00:15,891
{\an8}<i>Pre učiteľov nemám veľa pochopenia.</i>

7
00:00:15,974 --> 00:00:18,519
{\an8}<i>Štrajk už trvá vyše troch týždňov.</i>

8
00:00:18,602 --> 00:00:21,688
{\an8}<i>Krajinu to stojí miliardy</i>
<i>a namiesto toho, aby ponúkli riešenia...</i>

9
00:00:21,772 --> 00:00:22,606
{\an8}<i>Je veľký rozdiel</i>

10
00:00:22,689 --> 00:00:24,900
{\an8}<i>trvať na niečom a nečinne sa prizerať.</i>

11
00:00:24,983 --> 00:00:26,777
{\an8}<i>Neviem, či to nazvať zbabelosť...</i>

12
00:00:26,860 --> 00:00:28,695
{\an8}<i>Je to jeho agenda a problém je,</i>

13
00:00:28,779 --> 00:00:31,156
{\an8}<i>že ukradol dobré konzervatívne nápady.</i>

14
00:00:31,240 --> 00:00:34,159
{\an8}<i>Jediné múdre, čo urobil, bolo,</i>
<i>že svoju platformu odkopíroval</i>

15
00:00:34,243 --> 00:00:35,202
{\an8}<i>od republikánskej.</i>

16
00:00:35,285 --> 00:00:36,203
{\an8}<i>Priznávam, Linda.</i>

17
00:00:36,286 --> 00:00:38,622
Vymklo sa mi to z rúk.
Ale vrátiť sa to nedá.

18
00:00:38,705 --> 00:00:40,123
Musíme trvať na svojom.

19
00:00:40,207 --> 00:00:42,584
Keď nám klesajú preferencie?

20
00:00:42,668 --> 00:00:46,004
So Spinellom som na zákonoch,
ktoré sa dotýkali odborov, robil roky.

21
00:00:46,088 --> 00:00:48,090
- Čakal som, že bude rozumný.
- Mýlil si sa.

22
00:00:48,173 --> 00:00:49,716
Nemyslel som si, že spustí štrajk,

23
00:00:49,800 --> 00:00:51,718
a nemyslel som si, že bude trvať tak dlho.

24
00:00:51,802 --> 00:00:53,262
Takže si sa mýlil dvakrát.
........