1
00:00:02,794 --> 00:00:05,839
PÔVODNÝ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:09,468 --> 00:00:10,636
NETFLIX UVÁDZA

3
00:01:44,521 --> 00:01:46,398
<i>Tu je Russo. Nechajte mi odkaz.</i>

4
00:01:46,481 --> 00:01:48,108
Nedvíha mi telefón.

5
00:01:48,191 --> 00:01:50,402
Je koniec a on to určite vie.

6
00:01:50,485 --> 00:01:52,696
Nemyslíte, že je šanca,
ešte to zachrániť?

7
00:01:53,614 --> 00:01:57,075
Republikáni budú ten rozhovor prehrávať
v každom rádiu a v každej televízii

8
00:01:57,159 --> 00:01:58,910
odteraz až do 5. novembra.

9
00:02:00,037 --> 00:02:01,246
Je mi toho chlapca ľúto,

10
00:02:01,330 --> 00:02:02,998
ale tohto som sa od začiatku obával.

11
00:02:03,081 --> 00:02:05,292
A mal som vás počúvať, pane.

12
00:02:05,375 --> 00:02:07,461
Myslel som si, že ten tlak zvládne.

13
00:02:08,086 --> 00:02:10,130
Dobre. Takže stiahne kandidatúru.

14
00:02:10,213 --> 00:02:11,590
Musíme nájsť náhradu.

15
00:02:11,673 --> 00:02:13,008
Máte nejaké nápady?

16
00:02:14,009 --> 00:02:15,886
Keď nezostávajú ani dva mesiace?

17
00:02:17,929 --> 00:02:20,057
Keby ma prezident
na začiatku nevyšachoval,

18
00:02:20,140 --> 00:02:22,267
mohol som nájsť nejaké možnosti, ale...

19
00:02:22,351 --> 00:02:25,103
Nepoznám nikoho známeho,
kto by mal takú darcovskú základňu,

20
00:02:25,187 --> 00:02:28,315
aby mohol spustiť kampaň od nuly
sedem týždňov pred voľbami.

21
00:02:29,691 --> 00:02:30,609
Porozmýšľam.

22
00:02:33,445 --> 00:02:35,947
Všetko teraz závisí
od nasledujúcich minút.

23
00:02:36,531 --> 00:02:39,493
Všetky tie mesiace plánovania,
všetky kroky, ktoré som podnikol.

24
........