1
00:00:02,878 --> 00:00:05,839
PÔVODNÝ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:25,984 --> 00:00:29,154
{\an8}REPREZENTANT PETER RUSSO
PENSYLVÁNIA

3
00:00:32,366 --> 00:00:34,743
Prepáčte. Som Paul Capra,
prišiel som za Christinou.

4
00:00:34,826 --> 00:00:37,496
Tadiaľto, pán Capra. Už vás čaká.

5
00:00:44,378 --> 00:00:45,212
Paul.

6
00:00:45,295 --> 00:00:46,630
- Ahoj, Christina.
- Ahoj.

7
00:00:48,215 --> 00:00:49,049
Rada ťa vidím.

8
00:00:49,132 --> 00:00:50,634
- Aj ja teba.
- Dáš si niečo?

9
00:00:50,717 --> 00:00:52,261
Nie. Cestou som raňajkoval.

10
00:00:52,344 --> 00:00:54,137
- Fajn, sadni si.
- Ďakujem.

11
00:01:01,979 --> 00:01:05,482
Pozvala som ťa sem,
lebo som hovorila s vedením strany.

12
00:01:06,233 --> 00:01:08,318
Chceme,
aby si kandidoval na Petrovo miesto.

13
00:01:08,402 --> 00:01:09,236
Ako asi vieš,

14
00:01:09,319 --> 00:01:11,905
voľby majú byť v prvý februárový týždeň.

15
00:01:12,406 --> 00:01:13,365
Ja mám kandidovať?

16
00:01:13,949 --> 00:01:15,492
S tvojim postavením v komunite,

17
00:01:15,576 --> 00:01:17,244
organizačnými schopnosťami...

18
00:01:17,327 --> 00:01:18,245
Christina, počkaj.

19
00:01:18,328 --> 00:01:20,163
Viem, že je to ťažké rozhodnutie.

20
00:01:20,747 --> 00:01:21,582
Je to len mesiac.

21
00:01:22,249 --> 00:01:23,834
Ale aj tak musíme vládnuť.

22
00:01:23,917 --> 00:01:25,919
Myslel som si, že si ma zavolala,

23
00:01:26,003 --> 00:01:27,587
lebo sa chceš porozprávať.

24
........