1
00:00:06,000 --> 00:00:10,708
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:39,458 --> 00:00:41,791
Já tě slyším! Přestaň!

3
00:00:43,958 --> 00:00:45,625
Už mám toho křiku dost.

4
00:02:11,541 --> 00:02:12,375
Hej, holčičko!

5
00:02:13,458 --> 00:02:14,791
Co tu děláš tak pozdě?

6
00:02:18,750 --> 00:02:20,291
Nejsi ty Sandžejova dcera?

7
00:02:22,958 --> 00:02:23,791
Naskoč si.

8
00:02:27,625 --> 00:02:28,625
Naskoč si, dítě.

9
00:02:29,666 --> 00:02:31,458
Táta se o tebe už určitě bojí.

10
00:02:41,041 --> 00:02:42,375
Co tu děláš tak pozdě?

11
00:02:57,833 --> 00:02:58,958
Bydlíš tady, ne?

12
00:03:46,208 --> 00:03:47,041
Kdo jsi?

13
00:03:49,250 --> 00:03:51,958
Proč jsi tu sama?
Vždyť jsi celá promočená.

14
00:03:52,625 --> 00:03:53,875
No tak, pojď dovnitř.

15
00:04:00,291 --> 00:04:02,416
Nemají o tebe rodiče starost?

16
00:04:08,291 --> 00:04:09,125
Řekni mi…

17
00:04:10,000 --> 00:04:11,333
čípak jsi dcera?

18
00:04:12,791 --> 00:04:13,791
Odvezu tě domů.

19
00:04:16,250 --> 00:04:17,083
Nákotník!

20
00:04:22,250 --> 00:04:23,458
Můj nákotník!

21
00:06:04,666 --> 00:06:05,750
Šivángí!

22
00:06:06,333 --> 00:06:07,375
Co to vyvádíš?

23
00:06:08,125 --> 00:06:09,333
Chceš snad spadnout?

24
00:06:10,375 --> 00:06:13,666
Co je?
A podívej se, jak máš upatlaný obličej.

25
00:06:13,750 --> 00:06:14,583
........