1
00:00:00,016 --> 00:00:01,398
<i>V minulých dílech Charmed...</i>

2
00:00:01,445 --> 00:00:05,078
Parkere, prosím. Jsi lepší.

3
00:00:05,682 --> 00:00:07,703
Co jsi to udělala?

4
00:00:07,828 --> 00:00:10,382
Je mrtvý.

5
00:00:11,578 --> 00:00:14,687
- Za to zaplatíš.
- Vyrovnej se s tím.

6
00:00:14,750 --> 00:00:17,149
Jste Helen, že ano?
Jste Světlonoška.

7
00:00:17,195 --> 00:00:19,492
Vy nemáte sestru, že ne?

8
00:00:19,585 --> 00:00:23,116
- Je vaší součástí.
- Jsem rozpolcená.

9
00:00:23,164 --> 00:00:25,835
To vám udělali Starší?

10
00:00:38,520 --> 00:00:40,481
Čas na léky.

11
00:00:40,535 --> 00:00:42,254
Budeš hodná?

12
00:00:42,340 --> 00:00:45,278
Nechci dnes v noci
žádné problémy.

13
00:00:58,644 --> 00:01:01,160
Tvoje vlasy.

14
00:01:01,520 --> 00:01:04,168
Jsou tak zacuchané.

15
00:01:04,504 --> 00:01:08,090
Proč si je nenecháš
od sanitářky učesat?

16
00:01:08,401 --> 00:01:10,879
Vyparádí tě.

17
00:01:17,078 --> 00:01:19,684
Hned se vrátím.

18
00:01:26,790 --> 00:01:29,960
<i>přeložila Dottiex
edna.cz/charmed-2018</i>

19
00:01:39,923 --> 00:02:15,690
Restitue potentiam trium.

20
00:02:20,609 --> 00:02:22,232
Sakra.

21
00:02:22,389 --> 00:02:25,854
Nechápu to.
Kde je problém?

22
00:02:26,803 --> 00:02:28,435
Ve mně.

23
00:02:28,523 --> 00:02:31,333
Ten problém je ve mně.

24
........