1
00:00:01,130 --> 00:00:02,510
<i>V minulých dílech Charmed...</i>

2
00:00:02,560 --> 00:00:06,190
Parkere, prosím. Jsi lepší.

3
00:00:06,800 --> 00:00:08,820
Co jsi to udělala?

4
00:00:08,940 --> 00:00:11,500
Je mrtvý.

5
00:00:12,690 --> 00:00:15,800
- Za to zaplatíš.
- Vyrovnej se s tím.

6
00:00:15,870 --> 00:00:18,260
Jste Helen, že ano?
Jste Světlonoška.

7
00:00:18,310 --> 00:00:20,610
Vy nemáte sestru, že ne?

8
00:00:20,700 --> 00:00:24,230
- Je vaší součástí.
- Jsem rozpolcená.

9
00:00:24,280 --> 00:00:26,950
To vám udělali Starší?

10
00:00:39,640 --> 00:00:41,600
Čas na léky.

11
00:00:41,650 --> 00:00:43,370
Budeš hodná?

12
00:00:43,460 --> 00:00:46,390
Nechci dnes v noci
žádné problémy.

13
00:00:59,760 --> 00:01:02,280
Tvoje vlasy.

14
00:01:02,640 --> 00:01:05,280
Jsou tak zacuchané.

15
00:01:05,620 --> 00:01:09,210
Proč si je nenecháš
od sanitářky učesat?

16
00:01:09,520 --> 00:01:11,990
Vyparádí tě.

17
00:01:18,190 --> 00:01:20,800
Hned se vrátím.

18
00:01:27,910 --> 00:01:31,080
<i>přeložila Dottiex
edna.cz/charmed-2018</i>

19
00:01:41,040 --> 00:02:16,810
Restitue potentiam trium.

20
00:02:21,720 --> 00:02:23,350
Sakra.

21
00:02:23,500 --> 00:02:26,970
Nechápu to.
Kde je problém?

22
00:02:27,920 --> 00:02:29,550
Ve mně.

23
00:02:29,640 --> 00:02:32,450
Ten problém je ve mně.

24
........