1
00:00:00,155 --> 00:00:02,757
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:04,085 --> 00:00:06,992
Parkere, prosím, jsi lepší.

3
00:00:08,265 --> 00:00:10,976
Co jsi to udělala?

4
00:00:14,796 --> 00:00:16,664
Parkere. Jsi naživu.

5
00:00:16,703 --> 00:00:19,796
- Vivienne Laurentová.
- Teta Vivienne?

6
00:00:19,990 --> 00:00:24,520
- Julian v poslední době mluví jen o vás.
- Teta Vivienne vždy pomáhá charitě

7
00:00:24,580 --> 00:00:26,710
a objevuje se na žebříčku Fortune 500.

8
00:00:26,945 --> 00:00:30,257
Moc tří přicházela
k sestrám pod slibem...

9
00:00:30,328 --> 00:00:33,593
Vždy to skončí stejně.
Zkázou sesterstva.

10
00:00:33,651 --> 00:00:36,234
Na přerušení kruhu.

11
00:00:37,085 --> 00:00:38,679
Tvoje síla. Je zpátky.

12
00:00:38,718 --> 00:00:41,320
Temnonoši nemohou
zabít Světlonoše.

13
00:00:41,369 --> 00:00:43,992
A Světlonoši nemohou
zabít Temnonoše.

14
00:00:44,105 --> 00:00:46,913
Nesbíráš magická stvoření,
sbíráš jejich magii.

15
00:00:47,288 --> 00:00:50,575
Nejsem to já. Jsou to oni.

16
00:00:50,850 --> 00:00:53,866
- Chci z toho ven.
- Proč bych ti vůbec měl pomáhat?

17
00:00:53,921 --> 00:00:55,772
Protože já vím, co přichází.

18
00:00:55,827 --> 00:01:01,326
A jestli to chceš zastavit,
budeš mě muset osvobodit.

19
00:01:16,210 --> 00:01:18,220
Jimmy.

20
00:01:23,609 --> 00:01:27,133
Jimmy. Kde jsi?

21
00:01:35,063 --> 00:01:38,454
Mám potíže, Harry.

22
00:01:38,925 --> 00:01:41,932
Potřebuji tvou pomoc.

23
00:02:07,956 --> 00:02:11,745
- Přinesl někdo šalvěj?
........