1
00:00:00,008 --> 00:00:04,398
<i>- V minulých dílech jste viděli...</i>
- Parkere, prosím, jsi lepší.

2
00:00:06,648 --> 00:00:10,102
- Je mrtvý.
- Jsem váš nový Vládce.

3
00:00:10,172 --> 00:00:13,719
Je čas, aby matriarchát zazářil.

4
00:00:13,828 --> 00:00:16,219
- Za tohle zaplatíš.
- To mi slibovali i jiní.

5
00:00:16,266 --> 00:00:20,281
Vzít si Parkera by byla chyba, já vím,
ale část mě, se viní za jeho smrt.

6
00:00:20,320 --> 00:00:23,484
Nemusíš se vinit
za Parkerovu smrt. Je naživu.

7
00:00:23,530 --> 00:00:25,710
Mrzí mě všechno, co se stalo.

8
00:00:25,764 --> 00:00:29,678
- Nebyl jsem to já, Maggie.
- Byl jsi to ty. Byla to tvoje část.

9
00:00:29,718 --> 00:00:32,710
Ta část tebe,
která se nikdy nezmění.

10
00:00:32,866 --> 00:00:36,552
Patřím do skupiny,
která je trochu jinde.

11
00:00:36,627 --> 00:00:40,341
Řekněme, že jsme
skuteční věřící.

12
00:00:42,627 --> 00:00:45,888
Oživují mrtvé.

13
00:00:46,712 --> 00:00:48,763
Vytvořili monstra,
která mohou ovládat.

14
00:00:48,802 --> 00:00:50,395
Potentia Trium!

15
00:00:50,426 --> 00:00:53,138
Musí najít odpovědi
na naše naléhavé otázky.

16
00:00:53,177 --> 00:00:57,432
Kdo řídí tu frakci fanatiků
a jak vytvořili monstrum?

17
00:01:05,841 --> 00:01:10,083
- DNA sedmi různých druhů.
- Zníš téměř ohromeně.

18
00:01:10,247 --> 00:01:13,591
To jsem. Je to úžasné,
kdyby to nebylo tak ďábelské.

19
00:01:13,669 --> 00:01:17,325
- Transfer magie do lidské DNA je...
- Ohavný?

20
00:01:17,528 --> 00:01:19,450
- A průkopnický.
- A riskantní.

21
00:01:19,489 --> 00:01:22,465
Tahle skupina si hraje
na Boha magického světa.
........