1
00:00:07,060 --> 00:00:11,450
<i>- V minulých dílech jste viděli...</i>
- Parkere, prosím, jsi lepší.

2
00:00:13,700 --> 00:00:17,160
- Je mrtvý.
- Jsem váš nový Vládce.

3
00:00:17,230 --> 00:00:20,770
Je čas, aby matriarchát zazářil.

4
00:00:20,880 --> 00:00:23,270
- Za tohle zaplatíš.
- To mi slibovali i jiní.

5
00:00:23,320 --> 00:00:27,340
Vzít si Parkera by byla chyba, já vím,
ale část mě, se viní za jeho smrt.

6
00:00:27,380 --> 00:00:30,540
Nemusíš se vinit
za Parkerovu smrt. Je naživu.

7
00:00:30,590 --> 00:00:32,770
Mrzí mě všechno, co se stalo.

8
00:00:32,820 --> 00:00:36,730
- Nebyl jsem to já, Maggie.
- Byl jsi to ty. Byla to tvoje část.

9
00:00:36,770 --> 00:00:39,770
Ta část tebe,
která se nikdy nezmění.

10
00:00:39,920 --> 00:00:43,610
Patřím do skupiny,
která je trochu jinde.

11
00:00:43,680 --> 00:00:47,400
Řekněme, že jsme
skuteční věřící.

12
00:00:49,680 --> 00:00:52,940
Oživují mrtvé.

13
00:00:53,770 --> 00:00:55,820
Vytvořili monstra,
která mohou ovládat.

14
00:00:55,860 --> 00:00:57,450
Potentia Trium!

15
00:00:57,480 --> 00:01:00,190
Musí najít odpovědi
na naše naléhavé otázky.

16
00:01:00,230 --> 00:01:04,490
Kdo řídí tu frakci fanatiků
a jak vytvořili monstrum?

17
00:01:12,900 --> 00:01:17,140
- DNA sedmi různých druhů.
- Zníš téměř ohromeně.

18
00:01:17,300 --> 00:01:20,650
To jsem. Je to úžasné,
kdyby to nebylo tak ďábelské.

19
00:01:20,720 --> 00:01:24,380
- Transfer magie do lidské DNA je...
- Ohavný?

20
00:01:24,580 --> 00:01:26,510
- A průkopnický.
- A riskantní.

21
00:01:26,540 --> 00:01:29,520
Tahle skupina si hraje
na Boha magického světa.
........