1
00:00:02,850 --> 00:00:09,000
Přeložila: ejnuleta

2
00:00:09,850 --> 00:00:11,850
<i>Má mysl běží i v noci.</i>

3
00:00:13,370 --> 00:00:15,370
<i>Hledá cestu z temnoty.</i>

4
00:00:17,800 --> 00:00:19,880
<i>Myslel jsem, že jsem už vyzkoušel
všechny cesty.</i>

5
00:00:20,640 --> 00:00:22,980
<i>Viděl veškerou špínu,
co jsem mohl. Ale ne.</i>

6
00:00:26,990 --> 00:00:29,250
<i>Cesty přede mnou
jsou nekonečné.</i>

7
00:00:30,590 --> 00:00:32,760
<i>Nezáleží na tom, kterou si zvolím.</i>

8
00:00:33,850 --> 00:00:35,850
<i>Každá vede na stejné místo.</i>

9
00:01:55,410 --> 00:01:57,410
- Dobré ráno.
- Dobré ráno.

10
00:02:00,080 --> 00:02:02,470
Taky nevíš, že je kuchyň na vaření?

11
00:02:02,550 --> 00:02:05,060
Ale jo. Někde jsem to četla.

12
00:02:11,500 --> 00:02:13,780
- Kde je kafe?
- Támhle.

13
00:02:22,380 --> 00:02:24,950
Být tebou, neriskovala bych to.

14
00:02:27,650 --> 00:02:29,650
- Je dobrý.
- Dobře.

15
00:02:40,460 --> 00:02:44,490
Měla si s Dominicem pravdu. Najal si právníka,
aby Carrie dostal z vězení.

16
00:02:45,160 --> 00:02:47,440
- Jak to víš?
- Přiznal se mi.

17
00:02:48,250 --> 00:02:50,340
Říkal, že mě chtěl chránit.

18
00:02:50,510 --> 00:02:52,510
A ty mu věříš?

19
00:02:53,930 --> 00:02:55,930
Myslíš, že zabil Edwarda?

20
00:03:06,040 --> 00:03:08,060
Musíš si hlídat záda.

21
00:03:08,140 --> 00:03:11,360
Mohli by tě klidně sledovat.
Možná tě sledovali i sem.

22
00:03:11,700 --> 00:03:13,710
- To ne.
- A seš si tím jistý?

23
00:03:18,540 --> 00:03:21,650
........