1
00:00:24,500 --> 00:00:26,500
Tak dobre.

2
00:00:26,501 --> 00:00:28,499
Kde sme to skončili?

3
00:00:28,500 --> 00:00:30,889
Ach, áno, už si spomínam.

4
00:00:31,500 --> 00:00:33,499
Správa o čarodejniciach.

5
00:00:33,934 --> 00:00:35,500
Niečo o nich.

6
00:00:36,300 --> 00:00:38,299
Sú skutočné!

7
00:00:38,400 --> 00:00:42,568
Čarodejnice sú skutočné
tak ako kamienok v topánke.

8
00:00:42,568 --> 00:00:45,500
To potrebujete vedieť ako prvé.

9
00:00:45,501 --> 00:00:48,500
Ako druhé,

10
00:00:48,740 --> 00:00:51,034
sú tu!

11
00:00:51,500 --> 00:00:53,500
Žijú medzi nami...

12
00:00:55,500 --> 00:00:58,499
bok po boku ľuďom.

13
00:00:58,500 --> 00:01:02,254
V každom veľkom i malom meste.

14
00:01:02,500 --> 00:01:04,499
Aby ste vedeli,

15
00:01:04,500 --> 00:01:10,500
čarodejnica môže bývať
hneď vedľa vás!

16
00:01:11,300 --> 00:01:12,999
Sú všade!

17
00:01:13,500 --> 00:01:16,500
Čarodejnica môže byť sestričkou

18
00:01:16,810 --> 00:01:19,313
alebo vašou učiteľkou,

19
00:01:19,500 --> 00:01:22,500
a na to môžete vsadiť zadoček,

20
00:01:23,200 --> 00:01:29,200
že tá príjemná, stará pani v autobuse,
čo vám ponúka chutnú karamelku,

21
00:01:29,201 --> 00:01:31,408
je čarodejnica.

22
00:01:32,500 --> 00:01:36,500
A najdôležitejšia vec.
Tá najdôležitejšia!

23
00:01:37,500 --> 00:01:41,499
Čarodejnice neznášajú deti!

24
00:01:41,585 --> 00:01:47,007
Celý čas premýšľajú, ako zničiť deti.

........