1
00:00:08,642 --> 00:00:13,241
přeložil VEGETOL

2
00:00:42,642 --> 00:00:48,241
T R A N C E Ř I

3
00:02:31,193 --> 00:02:34,031
<i>Loni v lednu jsem konečně
dostal Martina Whistlera</i>

4
00:02:34,132 --> 00:02:36,135
<i>na jedný z okrajových planet.</i>

5
00:02:36,236 --> 00:02:39,372
<i>Od tý doby mě pronásledujou
zbytky jeho vražednýho kultu.</i>

6
00:02:39,640 --> 00:02:43,801
<i>Říkáme jim Tranceři.
Otroci Whistlerovy psychický síly.</i>

7
00:02:44,218 --> 00:02:46,837
<i>Nejsou živý,
ale ani dost mrtvý.</i>

8
00:02:46,977 --> 00:02:50,362
<i>Je červenec
a já jsem unavenej.</i>

9
00:02:50,586 --> 00:02:52,807
<i>Opravdu unavenej.</i>

10
00:02:53,652 --> 00:02:57,700
Dej mi středně propečenej stejk.
Máš smažený lusky?

11
00:02:57,801 --> 00:02:59,500
Jasně, zlato.

12
00:02:59,745 --> 00:03:04,422
Dej mi smažený lusky
a velkou kolu bez ledu.

13
00:03:21,483 --> 00:03:25,677
- A co si dáte vy, pane?
- Kafe.

14
00:03:25,865 --> 00:03:28,500
Pravý kafe?
To vás bude stát majlant.

15
00:03:28,710 --> 00:03:31,700
Zasloužím si ho. A mlíko.
Nechci žádný ty sójový sračky.

16
00:03:32,013 --> 00:03:33,400
Už běžím.

17
00:03:47,661 --> 00:03:49,710
Dobrej večír, občane.

18
00:03:51,713 --> 00:03:55,122
Jack Deth, policie Angel City.
Můžu vidět vaše papíry?

19
00:03:55,223 --> 00:03:57,405
- Co jsem udělal?
- Podle oddílu 7 trestního řádu

20
00:03:57,506 --> 00:04:00,724
jsem zmocněn Radou ke kontrole,
jestli nejste Trancer.

21
00:04:00,825 --> 00:04:03,111
Bez povolení můžeš kulový.

22
00:04:03,212 --> 00:04:05,605
- Tady je mý povolení, kámo!
........