1
00:00:00,083 --> 00:00:01,168
<i>V predchádzajúcich častiach...</i>

2
00:00:01,418 --> 00:00:04,796
<i>Videl som víziu o ničivej udalosti.</i>

3
00:00:05,964 --> 00:00:07,966
<i>Zanecháme v tomto meste odkaz.</i>

4
00:00:08,383 --> 00:00:11,303
Mohol by si byť taký silný.

5
00:00:11,511 --> 00:00:12,429
Aj on to vidí.

6
00:00:13,305 --> 00:00:15,057
Jeremiah utiekol. Má Brucea.

7
00:00:15,641 --> 00:00:17,684
<i>Po celom meste som rozmiestnil bomby.</i>

8
00:00:17,768 --> 00:00:19,186
<i>Viem, že vidieť znamená veriť,</i>

9
00:00:19,269 --> 00:00:21,271
a ja chcem, aby ste mi verili. Takže...

10
00:00:23,774 --> 00:00:25,442
<i>Guvernér mesto uzavrel,</i>

11
00:00:25,525 --> 00:00:27,361
<i>kým situáciu neprehodnotia.</i>

12
00:00:27,444 --> 00:00:28,904
Za dve hodiny sa toto mesto
zmení na bojisko.

13
00:00:28,987 --> 00:00:30,030
Ja neodchádzam.

14
00:00:30,781 --> 00:00:32,991
<i>V Gothame bude čoskoro každý sám za seba.</i>

15
00:00:33,325 --> 00:00:34,576
<i>Zase o niečo krutejšie miesto.</i>

16
00:00:35,369 --> 00:00:38,622
Čo mám s vami robiť?

17
00:00:39,164 --> 00:00:41,124
<i>Vzala si mi niekoho, koho som miloval,</i>

18
00:00:41,708 --> 00:00:43,585
tak som aj ja tebe vzal toho,
koho si milovala.

19
00:00:44,419 --> 00:00:46,755
Z tejto krvavej skúšky

20
00:00:46,838 --> 00:00:49,549
povstane Temný rytier,
ktorého tvoje mesto potrebuje.

21
00:00:49,633 --> 00:00:52,219
Gotham padne. My povstaneme.

22
00:01:19,746 --> 00:01:25,919
ZEM NIKOHO
DEŇ 391

23
00:03:38,260 --> 00:03:39,678
Páliť na môj povel.

24
00:03:44,224 --> 00:03:45,225
Za Gotham.

........