1
00:00:00,042 --> 00:00:01,376
<i>V minulých častiach ste videli...</i>

2
00:00:02,544 --> 00:00:04,630
Gotham padne, my povstaneme.

3
00:00:09,051 --> 00:00:11,428
<i>Keď vybuchli mosty,</i>
<i>mesto bolo ponechané napospas.</i>

4
00:00:13,180 --> 00:00:14,890
<i>Gangy si rozdeľovali územia.</i>

5
00:00:18,143 --> 00:00:19,436
Dochádza nám jedlo.

6
00:00:20,062 --> 00:00:21,104
To je pravda!

7
00:00:21,438 --> 00:00:22,481
<i>Munícia.</i>

8
00:00:22,940 --> 00:00:24,900
Sme obklopení nepriateľskými silami.

9
00:00:29,488 --> 00:00:31,823
Pozdravuj Butcha.

10
00:00:38,664 --> 00:00:39,706
Dajte všetkým vedieť.

11
00:00:39,790 --> 00:00:41,875
100 000 zásobníkov nábojov

12
00:00:41,959 --> 00:00:43,627
za Jima Gordona.

13
00:00:47,923 --> 00:00:50,300
Chcete ju zachrániť?
Musíte ísť za čarodejnicou.

14
00:00:50,384 --> 00:00:52,219
Kde ju nájdem?

15
00:00:53,595 --> 00:00:54,846
Musíte nám pomôcť.

16
00:00:55,430 --> 00:00:56,723
Moji bratia a sestry...

17
00:00:57,516 --> 00:00:59,059
Zabíjajú nás.

18
00:01:02,479 --> 00:01:03,939
Volá sa Will Thomas.

19
00:01:04,314 --> 00:01:05,816
Rodičia zomreli pri prepadnutí domu,

20
00:01:05,983 --> 00:01:07,609
pár týždňov po tom, čo mosty vybuchli.

21
00:01:08,277 --> 00:01:10,821
Muži, čo ich prepadli,
ho vzali do nejakej továrne,

22
00:01:10,904 --> 00:01:13,740
kde ho držali spolu
s ďalšími ukradnutými deťmi.

23
00:01:14,283 --> 00:01:15,492
Všetci zviazaní dokopy.

24
00:01:16,118 --> 00:01:18,453
Preboha. Kto sú tí muži?

........