1
00:00:00,042 --> 00:00:01,043
V predchádzajúcich častiach...

2
00:00:01,126 --> 00:00:02,711
Vyloďovacie plavidlo
generála Wadea zakotvilo.

3
00:00:02,794 --> 00:00:06,340
Jeho konvoj je na ceste sem.
Dnes je deň opätovného spojenia.

4
00:00:06,423 --> 00:00:08,634
- Kapitán Gordon.
- Generál, vitajte v Gothame.

5
00:00:09,510 --> 00:00:10,886
- Pozor!
- Ustúpte!

6
00:00:22,314 --> 00:00:24,149
Eduardo. Čo ti to Walkerová urobila?

7
00:00:24,233 --> 00:00:27,027
Eduardo je mŕtvy, Jim. Je už len Bane.

8
00:00:27,361 --> 00:00:30,906
Všetko, čo som tu urobila,
je o potrestaní Gothamu

9
00:00:31,448 --> 00:00:33,700
za hriechy Brucea Waynea.

10
00:00:34,117 --> 00:00:38,205
Neodchádzam. A myslím,
že ani teba nemôžem nechať odísť.

11
00:00:38,288 --> 00:00:39,414
Čo to robíš?

12
00:00:42,251 --> 00:00:45,837
Ra's al Ghul. Toto je pomsta za jeho smrť.

13
00:00:45,921 --> 00:00:48,090
- A kto som ja?
- Si jeho dcéra.

14
00:00:53,470 --> 00:00:55,806
- Barbara Keanová.
- Bež!

15
00:00:55,889 --> 00:00:59,935
Volám sa Nyssa al Ghul.
Myslím, že si poznala môjho otca.

16
00:01:00,018 --> 00:01:01,311
- Kde je Nyssa?
- Neviem.

17
00:01:01,395 --> 00:01:03,355
Ale plánuje použiť armádu
na úplné zničenie Gothamu.

18
00:01:03,438 --> 00:01:04,940
Môžem im rozkázať, aby sa stiahli.

19
00:01:05,023 --> 00:01:06,233
Dostaňme vás odtiaľto preč.

20
00:01:08,110 --> 00:01:11,029
Tu generál Wade.
Na môj rozkaz začnite bombardovať.

21
00:01:11,280 --> 00:01:12,155
Počkajte.

22
00:01:28,714 --> 00:01:30,507
Poďme, rýchlo!

........