1
00:00:32,917 --> 00:00:36,625
{\an8}CUBBY A LUPIČI

2
00:00:42,250 --> 00:00:45,042
Tak těžkou misi jsme asi nezažili.

3
00:00:45,125 --> 00:00:48,625
<i>Nejlehčí řešení</i>
<i>je zřídka to nejlepší, děti.</i>

4
00:00:48,708 --> 00:00:52,875
Máš pravdu, Cubby.
A já se vždycky zachovám správně.

5
00:00:57,208 --> 00:00:58,458
Ahoj, jsem doma!

6
00:00:58,542 --> 00:01:00,958
Podívej! Pachatel se vloupal

7
00:01:01,042 --> 00:01:03,125
do svého vlastního domu!

8
00:01:03,208 --> 00:01:07,583
- Takže ví, kde jsou cennosti.
- Dokonalý zločin.

9
00:01:08,125 --> 00:01:11,583
Ahoj, zlato. Zajdeš s košem?

10
00:01:13,167 --> 00:01:16,958
- Má i komplice!
- Vnitřní akce s pomocí uvnitř.

11
00:01:17,042 --> 00:01:18,083
Počkat.

12
00:01:18,583 --> 00:01:20,333
Není tady až moc…

13
00:01:20,875 --> 00:01:21,917
velký klid?

14
00:01:22,542 --> 00:01:24,750
Kdys naposledy viděla…

15
00:01:24,833 --> 00:01:27,333
- Ani hnout! Policie!
- …Dukea!

16
00:01:33,458 --> 00:01:34,542
POLICIE

17
00:01:37,375 --> 00:01:41,083
Dorazil jsem k bance,
ale nevidím nic zvláštního…

18
00:01:41,833 --> 00:01:43,583
na bankovní loupež!

19
00:01:44,708 --> 00:01:46,292
- Máme to!
- Máme prachy!

20
00:01:46,375 --> 00:01:49,000
- Ani hnout!
- Ale ne, Duke Dohnal!

21
00:01:53,792 --> 00:01:57,417
Proč se nikdy nezačneme radovat
až v úkrytu?

22
00:02:05,292 --> 00:02:08,917
- Děkuji, strážníku.
- Jen dělám svoji práci.

23
00:02:09,000 --> 00:02:14,417
........