1
00:00:32,792 --> 00:00:35,708
{\an8}FENDRICH V DIVOČINĚ

2
00:00:36,458 --> 00:00:41,083
Vítejte v pořadu<i> Divoká divočina</i>
s Westbrookem W. Slotou.

3
00:00:41,167 --> 00:00:43,125
Zdravím, dobrodruzi.

4
00:00:43,208 --> 00:00:46,833
Vítejte v <i>Divoké divočině.</i>
Jsem Westbrook Slota.

5
00:00:46,917 --> 00:00:51,333
Dnes budeme pozorovat
toho nejexotičtějšího tvora na Zemi,

6
00:00:51,833 --> 00:00:53,000
člověka!

7
00:00:53,083 --> 00:00:57,292
Často žijí
ve společenských skupinách zvaných města.

8
00:00:57,375 --> 00:01:01,542
I tento typ krajiny
skrývá nebezpečná překvapení,

9
00:01:01,625 --> 00:01:03,958
ale právo a pořádek zvítězí.

10
00:01:04,042 --> 00:01:05,750
Překvápko! Teď je můj.

11
00:01:05,833 --> 00:01:09,042
Neutečeš! Zákon a pořádek zvítězí!

12
00:01:12,458 --> 00:01:17,083
Vidíte? A teď se pokusíme
nějakého člověka najít.

13
00:01:21,375 --> 00:01:25,750
Hledáme na místě,
kterému zoologové říkají „střešní byt.“

14
00:01:28,000 --> 00:01:29,250
Asi ho vidím.

15
00:01:31,375 --> 00:01:33,167
Sinclairová.

16
00:01:34,833 --> 00:01:38,292
- Lidé jsou lekaví.
- Co děláte u mě doma?

17
00:01:38,375 --> 00:01:43,917
Mohou projevit teritoriální agresi
a komunikují pomocí rozmanitých zvuků.

18
00:01:44,000 --> 00:01:46,333
S kým to mluvíte?

19
00:01:47,292 --> 00:01:49,875
Zdá se, že toho pána zajímáme.

20
00:01:49,958 --> 00:01:53,667
Netuší, že on zase zajímá
milióny našich diváků.

21
00:01:55,167 --> 00:01:57,125
Působí trochu stydlivě.

22
00:01:57,208 --> 00:01:58,625
Vypadněte odsud!

23
00:01:58,708 --> 00:02:00,333
........