1
00:02:50,035 --> 00:02:52,969
Pane Monku, prosím pojďte dál.

2
00:02:55,360 --> 00:02:57,412
- Dáte si drink?
- Děkuji.

3
00:03:00,960 --> 00:03:02,960
Můžeš jít, Wolfgangu.

4
00:03:03,483 --> 00:03:05,357
Posaďte se, pane Monku.

5
00:03:08,821 --> 00:03:12,299
Zjistil jsem něco,
co pro vás může být velmi důležité.

6
00:03:12,593 --> 00:03:14,112
Co je to?

7
00:03:20,541 --> 00:03:22,072
<i>Beta, Omega, jaká je situace?</i>

8
00:03:22,096 --> 00:03:24,296
<i>- Jsme na severní terase.
- Pokračujte.</i>

9
00:03:30,378 --> 00:03:33,895
Víte, tyto informace mohou
být pro vaši vládu prospěšné.

10
00:03:34,447 --> 00:03:35,874
Opravdu?

11
00:03:35,752 --> 00:03:37,169
No tak, pojď.

12
00:03:41,098 --> 00:03:43,098
<i>Omego, vypni zabezpečovací zařízení.</i>

13
00:03:44,825 --> 00:03:46,385
<i>Alarm byl neutralizován.</i>

14
00:04:02,326 --> 00:04:04,138
<i>Sektor 3 je bezpečný.</i>

15
00:04:04,962 --> 00:04:07,062
<i>Tady je Beta, jdu nahoru.</i>

16
00:04:12,693 --> 00:04:13,913
Už máte video?

17
00:04:16,515 --> 00:04:20,303
<i>Jsem na pozici.
Za 30 sekund budeme mít obraz.</i>

18
00:04:26,300 --> 00:04:28,000
<i>Sektor 5 je bezpečný.</i>

19
00:04:29,892 --> 00:04:33,073
<i>- Sektor 6 bezpečný. Co dál?
- Pokračovat.</i>

20
00:04:33,801 --> 00:04:36,985
<i>Jsem skrz.
Instaluji kameru.</i>

21
00:04:40,098 --> 00:04:43,813
Máme obraz. Cíl A na 9 hodinách.
Quicksilver na 2 hodinách.

22
00:04:44,107 --> 00:04:46,482
Alfo, Delto, zkontrolujte své cíle.

23
00:04:46,606 --> 00:04:49,206
Eliminujte cíl A.
Quicksilver má zůstat naživu.
........