1
00:00:09,880 --> 00:00:12,840
Jonathane!

2
00:00:16,120 --> 00:00:18,548
Vezměte ho dolů.

3
00:00:21,040 --> 00:00:22,880
Prosím neubližujte mu.

4
00:00:22,960 --> 00:00:24,640
Odveďte odsud děti.

5
00:00:25,120 --> 00:00:26,680
Odveď je.

6
00:01:16,280 --> 00:01:19,890
Nikam nechoď.

7
00:01:32,080 --> 00:01:35,576
Nehýbej se.

8
00:01:40,960 --> 00:01:42,360
Zkurvysyni.

9
00:01:43,080 --> 00:01:44,360
Policie.

10
00:01:44,440 --> 00:01:47,680
- Musíme ho vzít nahoru.
- Nedotýkejte se ho.

11
00:01:47,760 --> 00:01:49,960
Brzy tu budou.
Musíme se ho zbavit.

12
00:01:50,040 --> 00:01:53,240
- Může si poranit záda.
- Nech ji být!

13
00:01:53,320 --> 00:01:56,680
Buď to vyřídím s policajty
nebo ho odsud dostaneme. Tvoje volba.

14
00:01:56,760 --> 00:01:59,240
Prosím, nechte mě to
nejdřív zkontrolovat.

15
00:02:00,400 --> 00:02:03,080
Vyřídím to s policajty
a ty odpovídáš za dům.

16
00:02:03,160 --> 00:02:05,960
- Vypni světla.
- Ale nemůžeš ho tady nechat.

17
00:02:06,040 --> 00:02:09,560
Nepřichází do úvahy.
Vyřídím to. Zhasni světlo!

18
00:02:09,639 --> 00:02:10,960
Nedotýkej se ho.

19
00:02:12,837 --> 00:02:16,299
Bnei Aruba (Rukojmí)
1. řada, 5.díl

20
00:02:33,117 --> 00:02:36,920
- Co se děje? Všechno v pořádku?
- V pořádku. Pokračujte, pane.

21
00:02:37,000 --> 00:02:41,430
- No jasně, ale je všechno v pořádku?
- Ano, pěkně děkuji. Pokračujte.

22
00:02:41,480 --> 00:02:44,408
Ptal jsem se, co se děje.

23
........