1
00:00:07,320 --> 00:00:09,200
Zdravím New York.

2
00:00:10,600 --> 00:00:14,320
Ve velkém městě je k zdvořilostní
konverzaci bezpočet příležitostí.

3
00:00:14,400 --> 00:00:18,760
Ale někteří lidé se jí zřejmě
vyhýbají za každou cenu.

4
00:00:19,800 --> 00:00:22,760
Zdvořilostní konverzace je pojivo,
které nás všechny spojuje,

5
00:00:22,840 --> 00:00:26,760
a zbroj, která nás chrání
před temnými myšlenkami jiných.

6
00:00:27,640 --> 00:00:30,360
Je užitečná,
když se sejdete s přítelem,

7
00:00:30,520 --> 00:00:32,320
když jdete na rande

8
00:00:32,400 --> 00:00:35,800
nebo když začínáte
pracovní vztah.

9
00:00:37,560 --> 00:00:39,600
Když neumíte vést
zdvořilostní konverzaci,

10
00:00:39,680 --> 00:00:43,440
může vás to odsoudit k životu
ve společenském odcizení.

11
00:00:43,520 --> 00:00:47,680
Naopak extrémním přínosem
může být konverzovat správně.

12
00:00:47,840 --> 00:00:52,720
Nevalte na lidi
celé břemeno svých problémů,

13
00:00:52,800 --> 00:00:54,840
ale držte se mě.
Já zajistím,

14
00:00:54,920 --> 00:00:58,720
že veškeré hovory, které povedete,
budou zdvořilostní konverzací.

15
00:00:58,800 --> 00:01:01,440
JAK NA ZDVOŘILOSTNÍ
KONVERZACI

16
00:01:04,560 --> 00:01:07,800
Příjemným začátkem
může být odchod z bytu

17
00:01:07,880 --> 00:01:11,200
a nalezení někoho,
kdo je ochotný s vámi mluvit.

18
00:01:13,000 --> 00:01:16,160
New York je naštěstí
plný přátelských lidí,

19
00:01:16,240 --> 00:01:18,480
takže by to mělo být snadné.

20
00:01:19,880 --> 00:01:23,040
Jednou z hlavních funkcí zdvořilostní
konverzace je zaplnění času

21
00:01:23,120 --> 00:01:27,680
zdvořilou konverzací do chvíle,
........