1
00:01:30,903 --> 00:01:31,903
Na kolena!

2
00:01:33,304 --> 00:01:35,104
Popravte ho!

3
00:01:43,905 --> 00:01:46,605
Špatné zprávy, pane!
Dostali ho!

4
00:02:03,907 --> 00:02:07,207
Řekněte mi, kdo je dost dobrý,
aby chytil Liang Era?

5
00:02:07,308 --> 00:02:08,608
Nan Kung Hsiao.

6
00:02:09,759 --> 00:02:10,909
Nan Kung Hsiao.

7
00:02:11,714 --> 00:02:15,026
Zabijte celou jeho rodinu, velmi pomalu!

8
00:02:54,310 --> 00:02:57,310
Matko!

9
00:03:02,711 --> 00:03:03,711
Kungu ...!

10
00:03:12,029 --> 00:03:12,813
Co se stalo?

11
00:03:17,226 --> 00:03:20,267
Sun Chun...

12
00:03:21,542 --> 00:03:23,234
Bratře! Kde je?

13
00:03:23,269 --> 00:03:27,947
Vzali ho!

14
00:03:28,510 --> 00:03:29,831
Bratře!

15
00:03:49,499 --> 00:03:51,414
Tati!

16
00:03:51,781 --> 00:03:53,574
Tati!

17
00:03:57,042 --> 00:03:57,913
Sun Chune!

18
00:03:59,104 --> 00:04:00,185
Kde jsi?

19
00:04:01,216 --> 00:04:02,268
Strýčku!

20
00:04:04,209 --> 00:04:08,006
Strýčku! Jsem tady!
Ve studni!

21
00:04:11,461 --> 00:04:13,522
- Sun Chune!
- Strýčku.

22
00:04:17,428 --> 00:04:18,798
Strýčku!

23
00:05:01,794 --> 00:05:04,809
To je ta malá ryba,
která té noci utekla z našich rukou!

24
00:05:04,844 --> 00:05:06,469
... a velká ryba je tady.
........