1
00:00:00,885 --> 00:00:03,109
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:03,277 --> 00:00:05,837
Jsem Yavalla,
prorokyně Černokrevných.

3
00:00:05,867 --> 00:00:09,564
Podřízení lidí
ve výspě je u konce.

4
00:00:10,664 --> 00:00:12,454
Ten člověk je mrtvý.

5
00:00:13,222 --> 00:00:16,390
Talon ti předala uspávací
elixír, když tě políbila.

6
00:00:16,420 --> 00:00:19,509
Budeš tady muset počkat
a zotavit se v úkrytu.

7
00:00:19,539 --> 00:00:21,608
Musíš do Aegisfordu.
Svolej armádu.

8
00:00:21,638 --> 00:00:25,984
- Cesta do ráje
je někde ve výspě. - Kinj.

9
00:00:26,885 --> 00:00:29,988
- Tohle nás všechny osvobodí.
- Tady to je.

10
00:00:32,074 --> 00:00:33,939
Ne! Pusťte mě!

11
00:00:34,868 --> 00:00:36,827
Garret Spears je stále naživu.

12
00:00:36,857 --> 00:00:38,829
- Ano.
- Musíme ho najít.

13
00:00:38,859 --> 00:00:40,313
Ano, velekněžko.

14
00:00:51,659 --> 00:00:52,919
Takže...

15
00:00:54,123 --> 00:00:56,652
Mám pocit, že máš
tu Černokrevnou rád.

16
00:00:56,682 --> 00:01:00,102
Wren? Co na ní nemít rád?

17
00:01:00,132 --> 00:01:03,123
Má všechno to, co ty.
Je statečná a krásná.

18
00:01:03,153 --> 00:01:05,475
A je houževnatá,
ale taky chytrá.

19
00:01:06,497 --> 00:01:08,360
Ne, že bys nebyla chytrá.

20
00:01:08,390 --> 00:01:10,569
Jsi vážně chytrá.
Sama od sebe,

21
00:01:10,599 --> 00:01:13,518
ale ona je chytrá jako Janzo.

22
00:01:22,827 --> 00:01:25,889
Pohov. Nemusíme dbát na ceremonie.

........