1
00:00:04,880 --> 00:00:10,000
Přeložila: ejnuleta

2
00:01:21,880 --> 00:01:23,880
Pronto?

3
00:01:23,880 --> 00:01:25,880
Ahoj. Konečně si to zvedl.

4
00:01:28,600 --> 00:01:29,400
Tati!

5
00:02:08,080 --> 00:02:10,080
Massimo.

6
00:02:10,160 --> 00:02:12,630
Franco Iannone z Italské státní
pokladny je na cestě k vám.

7
00:02:12,710 --> 00:02:14,890
Chce prodiskutovat, jak může
splatit svoje závazky.

8
00:02:15,250 --> 00:02:17,590
Potřebuji vědět, jak je na tom
Dominic s aukcí.

9
00:02:17,670 --> 00:02:20,130
- Vrátím se hned, jak to půjde.
- Rozumím.

10
00:02:20,750 --> 00:02:22,900
- Ano, prosím. Tak sbohem.
- Opatruj se.

11
00:02:22,980 --> 00:02:26,010
Dominic by tu aukci nerozjížděl,
kdyby to nebylo důležité.

12
00:02:26,700 --> 00:02:29,690
Měli bychom být v Londýně. Ne tady.

13
00:02:41,810 --> 00:02:43,810
Takhle si to nepamatuješ?

14
00:02:45,960 --> 00:02:47,960
Nevím, proč jsem tady.

15
00:02:48,040 --> 00:02:50,620
Možná se chce jen usmířit. Umírá.

16
00:03:09,000 --> 00:03:10,700
Tudy nemůžete.

17
00:03:11,800 --> 00:03:12,400
Bydlím támhle.

18
00:03:12,600 --> 00:03:16,000
Vybral jste si špatné místo na dovolenou.
A ve špatnou dobu.

19
00:03:16,000 --> 00:03:17,400
Nejsem tu na dovolené.

20
00:03:17,400 --> 00:03:18,900
Tak jeďte.

21
00:03:18,900 --> 00:03:21,820
Massimo. Massimo Ruggero?

22
00:03:24,000 --> 00:03:25,200
Rád tě vidím.

23
00:03:25,200 --> 00:03:27,000
Přijel si navštívit otce?
Pozdravuj ho.

........