1
00:00:26,880 --> 00:00:30,440
<i>Meteorologická služba
v mimořádném prohlášení oznámila,</i>

2
00:00:30,520 --> 00:00:34,080
<i>že země čelí krizi,
která ovšem brzy skončí.</i>

3
00:00:34,880 --> 00:00:36,680
<i>Následkem vysychání půdy</i>

4
00:00:36,760 --> 00:00:39,840
<i>došlo k požárům,
které pohltily vysazené plodiny.</i>

5
00:00:39,920 --> 00:00:42,560
<i>Vítám dnes ve studiu doktora Sáliha,</i>

6
00:00:42,640 --> 00:00:46,280
<i>odborníka na počasí, který nám vysvětlí</i>

7
00:00:46,360 --> 00:00:48,800
<i>důvody tohoto zvláštního
meteorologického jevu.</i>

8
00:00:48,880 --> 00:00:50,200
<i>Vítejte, pane doktore.</i>

9
00:00:50,280 --> 00:00:51,520
Rifaate.

10
00:00:51,600 --> 00:00:53,600
<i>- Dobré ráno.
- Děkuji.</i>

11
00:00:54,840 --> 00:00:57,840
<i>„Pokud se tě mysl snaží zmást,
dělej si z ní legraci.“</i>

12
00:01:00,720 --> 00:01:05,880
<i>…nevzpomínám si, kdy se to stalo.</i>

13
00:01:07,760 --> 00:01:11,800
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

14
00:01:17,160 --> 00:01:22,200
{\an8}INSPIROVÁNO KNIŽNÍ SÉRIÍ
DR. AHMEDA CHÁLIDA TAWFÍKA

15
00:01:34,880 --> 00:01:35,880
Dobré ráno.

16
00:01:36,720 --> 00:01:37,720
Dobré ráno.

17
00:01:44,360 --> 00:01:47,120
Vzorek diplokoků, který zkoumáš…

18
00:01:47,920 --> 00:01:50,720
Žijí ve dvojicích a po rozdělení zaniknou.

19
00:01:51,880 --> 00:01:54,600
Připomíná mi to večírky v Edinburghu.

20
00:01:55,240 --> 00:01:57,480
Jakmile začne hrát hudba,

21
00:01:57,560 --> 00:02:00,280
kluci se rozběhnou za děvčaty,
se kterými chtějí tančit.

22
00:02:01,000 --> 00:02:03,560
Jako kdyby je mohly zachránit
od osudu horšího než smrt.

23
00:02:05,000 --> 00:02:09,120
A já zůstal vždycky sám, pamatuješ?
........