1
00:00:08,000 --> 00:00:11,780
<i>Před třemi lety
se ztratila moje mladší sestra.</i>

2
00:00:12,520 --> 00:00:13,520
Ahoj.

3
00:00:13,520 --> 00:00:17,620
<i>Jednou večer si vyšla ven
na oslavu a už se domů nikdy nevrátila.</i>

4
00:00:17,920 --> 00:00:21,540
Tohle jste vy a pan Morrow,
na cestě domů ráno ve 4:12.

5
00:00:22,400 --> 00:00:23,420
Byla naživu, Nathane.

6
00:00:26,180 --> 00:00:29,500
Já jsem Nathan.
Jsem přítel Holly.

7
00:00:30,720 --> 00:00:36,420
Jen chci, aby byla šťastná.
To je jediné, co mě zajímá.

8
00:00:37,640 --> 00:00:40,080
Ví o tom?
Musíš jí to říct.

9
00:00:40,080 --> 00:00:45,500
- Co jí mám říct?
- Že jsi tam byl. Tehdy večer.

10
00:00:48,960 --> 00:00:49,960
Je vyděšený!

11
00:00:50,240 --> 00:00:52,980
Nathanův kamarád.
Bob.

12
00:00:53,660 --> 00:00:54,660
Kdo je Bob?

13
00:00:54,660 --> 00:00:55,660
<i>Musíme ji přesunout.</i>

14
00:00:56,540 --> 00:00:58,873
Nemohu dál čekat.
Musí to být zítra.

15
00:00:59,140 --> 00:01:00,540
Mohu vám nějak pomoci?

16
00:01:01,360 --> 00:01:03,180
Dobrá, dobrá, dobrá.

17
00:01:10,640 --> 00:01:11,840
<i>Byl jste sám?</i>

18
00:01:12,400 --> 00:01:13,400
<i>Jen já a Bob.</i>

19
00:01:20,440 --> 00:01:23,580
Pomalu.
Trochu úcty.

20
00:01:30,040 --> 00:01:31,200
Hotovo.

21
00:01:32,080 --> 00:01:34,220
Jdeme se umýt a převléct.

22
00:02:12,260 --> 00:02:14,740
Chtěla bych říct jedinou věc.

23
00:02:18,740 --> 00:02:21,220
........