1
00:00:08,204 --> 00:00:10,372
<i>V minulých dílech jste viděli:</i>

2
00:00:10,456 --> 00:00:11,790
<i>Ovládání nefunguje!</i>

3
00:00:11,874 --> 00:00:13,667
<i>Všichni se připravte na náraz.</i>

4
00:00:14,877 --> 00:00:16,879
Poručíku, běžte na marodku.

5
00:00:16,962 --> 00:00:20,132
Neurologické testy jsou dobré.
Otřes mozku nemáte. Můžete jít.

6
00:00:21,634 --> 00:00:23,302
- Co?
- Říkám, že můžete jít.

7
00:00:24,887 --> 00:00:27,890
Zvládli jsme to. Přistání bylo drsný.

8
00:00:27,973 --> 00:00:31,727
- Jsem rád, že žiješ.
- Cítím trochu nepohodlí.

9
00:00:31,810 --> 00:00:35,940
Jo, napíchl ses na úlomek
duraniové slitiny a byl jsi v kómatu.

10
00:00:36,982 --> 00:00:39,652
- Michael?
<i>- Saru, přistála jsem tu před rokem.</i>

11
00:00:39,735 --> 00:00:43,781
Nikdo neví, jestli byl
Požár nehoda, nebo přírodní pohroma.

12
00:00:43,864 --> 00:00:46,951
Našla jsem vysílání
ze zastaralého kanálu Flotily.

13
00:00:47,034 --> 00:00:48,869
<i>Hovoří admirál Senna Tal.</i>

14
00:00:48,953 --> 00:00:51,747
<i>Počkám na všechny,</i>
<i>kdo se k nám na Zemi připojí,</i>

15
00:00:51,830 --> 00:00:53,666
<i>Federace žije dál.</i>

16
00:00:53,749 --> 00:00:56,710
- Je v ústředí Flotily?
- Najdeme admirála Tala.

17
00:00:56,794 --> 00:00:59,713
Senna Tal,
důstojník Flotily, kterého hledáte?

18
00:01:00,214 --> 00:01:01,090
Znám ho.

19
00:01:01,173 --> 00:01:04,927
Mladá Adira
je spojena se symbiontem Trillů.

20
00:01:05,010 --> 00:01:07,096
- Trillů?
- Forma schopná vnímat.

21
00:01:07,179 --> 00:01:09,556
Jakmile se spojí s hostitelem,

22
00:01:09,640 --> 00:01:14,561
má tento hostitel přístup
ke vzpomínkám všech předchozích hostitelů.
........