1
00:00:00,405 --> 00:00:03,229
Viděli jste...

2
00:00:03,273 --> 00:00:06,088
FDR prosazuje
rozsáhlé nové programy...

3
00:00:06,123 --> 00:00:08,463
Sociální zabezpečení představuje

4
00:00:08,490 --> 00:00:12,854
nové vymezení
americké společenské smlouvy.

5
00:00:12,881 --> 00:00:15,784
...a svěřuje se
diskrétní přítelkyni...

6
00:00:15,810 --> 00:00:20,763
Eleanor a Franklin Rooseveltovi
spolu zjevně nevycházejí.

7
00:00:20,798 --> 00:00:23,215
A nad Evropou visí stín války.

8
00:00:25,537 --> 00:00:30,049
Šestá část
<i>Osobního příběhu Rooseveltů.</i>

9
00:00:30,779 --> 00:00:34,984
Snímek vznikl s finančním přispěním
členů The Better Angels Society,

10
00:00:35,028 --> 00:00:39,306
neziskové organizace zaměřené
na dějepisné vzdělávání Američanů

11
00:00:39,341 --> 00:00:41,118
prostřednictvím dokumentárních filmů.

12
00:00:41,153 --> 00:00:42,350
K jejím členům patří:

13
00:00:52,189 --> 00:00:53,711
Dále finančně přispěli:

14
00:01:11,475 --> 00:01:13,102
Hlavním přispěvatelem byla:

15
00:01:22,623 --> 00:01:26,977
Dříve než se jména
Theodore, Eleanor a Franklin

16
00:01:27,021 --> 00:01:31,095
nesmazatelně vryla
do povědomí Američanů,

17
00:01:31,140 --> 00:01:36,903
dříve než svým individuálním úsilím
nadobro změnili chod dějin,

18
00:01:36,947 --> 00:01:41,812
naučila je jedna prominentní rodina,
jak důležitý je altruismus,

19
00:01:41,856 --> 00:01:44,865
jak mocná vytrvalost

20
00:01:44,909 --> 00:01:47,750
a jak záslužná pomoc bližnímu svému.

21
00:01:54,221 --> 00:01:58,602
Překlad: datel071

22
00:01:59,077 --> 00:02:04,483
Koncem léta roku 1939
ani narůstající hrozba války

........