1
00:00:03,900 --> 00:00:06,930
Rich a Daughtery nalezli mořské příšery

2
00:00:07,000 --> 00:00:09,730
nebyli jediná strašlivá stvoření.

4
00:00:11,200 --> 00:00:12,860
<i>To co tam dělají</i> <i>není přirozené.</i>

5
00:00:12,930 --> 00:00:15,960
Naklonoval ovci 20 před Dolly.

6
00:00:16,030 --> 00:00:17,530
Víme že jeho výzkum stvořil ty věci

7
00:00:17,600 --> 00:00:18,660
v moři.

8
00:00:18,730 --> 00:00:20,430
Stejně jako stvořil tebe.

9
00:00:20,500 --> 00:00:22,100
Máš tady spostu hovorů na 910 Davisi.

10
00:00:22,160 --> 00:00:23,830
<i>Dovolali jste se do</i> <i>Iderdex Systems</i>

11
00:00:23,900 --> 00:00:25,260
<i>Centrálního Kryogenického</i> <i>Ústavu</i>

12
00:00:25,330 --> 00:00:27,060
<i>ve Wilmingtonu,</i> <i>Severní Car--</i>

13
00:00:27,130 --> 00:00:28,060
Iderdex?

14
00:00:28,130 --> 00:00:29,730
Nemůžeš zničit tu technologii.

15
00:00:29,800 --> 00:00:30,830
Je konec.

16
00:00:30,900 --> 00:00:31,900
Dobrá. Kam jdeš?

17
00:00:31,960 --> 00:00:33,000
Domů!

18
00:00:34,000 --> 00:00:35,400
<i>Za svým synem.</i>

19
00:00:35,460 --> 00:00:37,260
Moc se mi stýskalo.

20
00:00:39,430 --> 00:00:40,600
<i>Koukám se na tisíce.</i>

21
00:00:40,660 --> 00:00:43,100
<i>Vypadají jako</i> <i>mrazící boxy.</i>

22
00:00:43,160 --> 00:00:45,260
<i>Mají pár od všeho na této planetě.</i>

23
00:00:45,330 --> 00:00:46,300
<i>Je to jako Noemova Archa.</i>

25
00:00:47,360 --> 00:00:48,800
Stát.

26
00:00:48,860 --> 00:00:51,830
Příšery začali s destrukcí.

27
00:00:51,900 --> 00:00:53,430
Zachytil jsem značné NOSSUR vycházející

........