1
00:00:02,000 --> 00:00:03,000
Tati!

2
00:00:05,080 --> 00:00:06,240
Co tady děláš?

3
00:00:06,320 --> 00:00:08,680
- Tati, vrátil jsi se z práce?
- Ne, ještě ne.

4
00:00:10,600 --> 00:00:15,240
- Děda mě vzal do tělocvičny.
- Ano? Chviličku, drahoušku.

5
00:00:15,320 --> 00:00:17,200
Pojď posaď se.

6
00:00:17,280 --> 00:00:19,160
<i>- Ano?
- Máme tu tělo.</i>

7
00:00:19,240 --> 00:00:22,600
<i>- Příbuzní? Přátelé?
- Nic takového. Naprosto čisté.</i>

8
00:00:22,680 --> 00:00:24,640
<i>Měl byste přijít a podepsat se.</i>

9
00:00:24,720 --> 00:00:29,080
<i>- Kdy? Dnes?
- Ano, dnes, než bude pohřbeno.</i>

10
00:00:30,240 --> 00:00:33,400
<i>- Jste si jistý, že se hodí?
- Naše nejlepší volba.</i>

11
00:00:33,480 --> 00:00:35,280
<i>Přijeďte a vyzvedněte si ho.</i>

12
00:00:36,720 --> 00:00:37,720
Dobře.

13
00:00:50,000 --> 00:00:51,800
Tati!

14
00:00:53,120 --> 00:00:54,320
Tati?

15
00:00:58,560 --> 00:00:59,760
Podívej.

16
00:01:00,760 --> 00:01:02,160
Maminčina kytička uvadla.

17
00:01:05,046 --> 00:01:06,920
Koupíme jí novou?

18
00:01:07,000 --> 00:01:08,200
- Ano.
- Ano?

19
00:01:08,280 --> 00:01:13,080
Ale tentokrát bílou.
Nějakou bílou.

20
00:01:13,960 --> 00:01:17,120
Tati, podívej.
Děda mi udělal pizzu s olivami.

21
00:01:17,200 --> 00:01:19,880
Pojď si sníst pizzu.
Táta se musí vrátit do práce.

22
00:01:20,680 --> 00:01:22,000
Pojďme.

23
00:01:22,080 --> 00:01:24,000
........