1
00:00:52,640 --> 00:00:54,600
Kde máš posvátnou tkanici?

2
00:00:55,400 --> 00:00:57,440
Copak ti ji otec nedal?

3
00:00:58,800 --> 00:01:01,920
Nemám otce.
Proto nemám tkanici.

4
00:01:25,120 --> 00:01:34,040
VELIA
ZEMĚ TŘICETI KRÁLŮ

5
00:01:41,360 --> 00:01:42,720
Poklekněte.

6
00:01:42,920 --> 00:01:45,200
Poklekněte před králem Spuriem.

7
00:02:00,360 --> 00:02:04,200
Dnes pro vás nadešel
posvátný čas, synové Velie.

8
00:02:06,560 --> 00:02:10,680
Až do včerejška jste byli děti,

9
00:02:11,160 --> 00:02:14,160
ale po návratu z lesa
budete muži.

10
00:02:15,640 --> 00:02:18,680
Mezi stromy
přebývají neznámí duchové.

11
00:02:21,200 --> 00:02:23,400
Jsou to duchové,
kteří pijí lidskou krev,

12
00:02:24,800 --> 00:02:28,640
a vede je Vlčí žena.

13
00:02:29,120 --> 00:02:32,520
Po šest měsíců
budete žít ve stínech.

14
00:02:32,800 --> 00:02:34,240
V zimě.

15
00:02:34,400 --> 00:02:37,720
O hladu.
Budete mít strach.

16
00:02:37,880 --> 00:02:39,960
Budete proklínat
den svého narození.

17
00:02:40,280 --> 00:02:42,200
Toho, kdo se odhodlá

18
00:02:42,320 --> 00:02:44,240
k předčasnému návratu,
čeká smrt.

19
00:03:28,360 --> 00:03:32,040
Mars stojí při nás!

20
00:05:36,760 --> 00:05:39,800
ROMULUS
1. díl

21
00:05:45,000 --> 00:05:47,000
8. století před Kristem.

22
00:05:47,080 --> 00:05:49,000
Po desetiletích válek

23
........