1
00:00:00,000 --> 00:00:01,182
Viděli jste...

2
00:00:01,266 --> 00:00:03,643
Jak se má
můj nádherný syn a dědic?

3
00:00:03,727 --> 00:00:07,272
Myslíte, že opravdový svazek
je možný víckrát než jednou v životě?

4
00:00:07,355 --> 00:00:08,398
Ano.

5
00:00:08,523 --> 00:00:11,484
Nějakou ženu viděli
vstupovat do králových pokojů.

6
00:00:11,568 --> 00:00:14,821
Je to zvyk anglických králů.
Skáčou do tolika postelí.

7
00:00:14,904 --> 00:00:18,074
Kateřina je sklíčená
a já se bojím o to dítě.

8
00:00:18,158 --> 00:00:21,578
Sire Comptone, doufala jsem,
že bych u vás našla pomoc.

9
00:00:21,661 --> 00:00:25,206
Sir William líbal jinou ženu.
Musím ho odmítnout.

10
00:00:25,290 --> 00:00:27,042
A nic mezi nás nevstoupí.

11
00:00:27,125 --> 00:00:29,336
-Vypadni!
-Jsme oddáni!

12
00:00:29,419 --> 00:00:31,671
Zradila jste svou zemi, madam.

13
00:00:31,755 --> 00:00:34,257
Ne! Vrať mi je!

14
00:00:34,341 --> 00:00:36,009
Tlačte!

15
00:00:36,593 --> 00:00:38,970
-Jak se má můj syn?
-Je to děvče.

16
00:00:40,555 --> 00:00:41,973
Děkuji vám za snahu.

17
00:00:48,146 --> 00:00:51,107
ŠPANĚLSKÁ PRINCEZNA II.
5. díl

18
00:00:51,608 --> 00:00:55,236
Dle románů Philippy Gregoryové
Královo prokletí a Královský slib

19
00:01:41,700 --> 00:01:44,494
-Pojďte, už půjdeme.
-A kam? Kam jdeme?

20
00:01:44,577 --> 00:01:46,913
Chci vám ukázat znak našeho rodu.

21
00:01:48,707 --> 00:01:50,959
No, podíváme se.
Pojďte. Sem.

22
00:01:51,042 --> 00:01:52,544
Kam mě to vedete?
........