1
00:00:06,006 --> 00:00:07,925
PŮVODNÍ KOMEDIÁLNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:30,322 --> 00:00:33,575
Jsem krutovládce temnot

3
00:00:34,076 --> 00:00:35,869
a rytíř noci,

4
00:00:36,495 --> 00:00:37,829
velký Lindsay!

5
00:00:39,540 --> 00:00:41,208
Když zapadne slunce

6
00:00:41,792 --> 00:00:43,710
a smrtelníci usnou,

7
00:00:45,212 --> 00:00:47,506
přichází čas temnoty

8
00:00:47,631 --> 00:00:50,467
plný hrůz, příšerek a popínavých rostlin.

9
00:00:51,552 --> 00:00:53,554
Začíná se blížit čas toho,

10
00:00:54,263 --> 00:00:56,890
co známe pod pojmem…

11
00:00:57,641 --> 00:00:58,850
noční akce!

12
00:00:59,268 --> 00:01:02,729
SLOVO DNE: NOČNÍ AKCE!

13
00:01:02,813 --> 00:01:06,149
Než vstoupíme do domu Aunty Donny,

14
00:01:06,608 --> 00:01:09,403
varuji vás, že tento díl bude obsahovat

15
00:01:09,486 --> 00:01:14,575
satiru, parodii a nápaditou hru se slovy!

16
00:01:25,877 --> 00:01:26,712
Co, dobrý?

17
00:01:35,762 --> 00:01:36,763
Jo.

18
00:01:44,479 --> 00:01:45,439
Jo!

19
00:01:52,404 --> 00:01:53,864
Jé, hele.

20
00:01:53,989 --> 00:01:56,658
Je tu moje čína.

21
00:01:56,742 --> 00:01:57,618
Mňam.

22
00:02:00,787 --> 00:02:03,290
<i>Buona notte,</i> ty čuráku!

23
00:02:03,415 --> 00:02:05,834
- Jsem hloupý Ital.
- Zdravím.

24
00:02:05,917 --> 00:02:07,210
Tady máš pizzu.

25
00:02:07,294 --> 00:02:09,671
Moc děkuju. Kolik… Počkat!
........